BESL-2015-49

Samenvatting: 

De aanpassing van de beslissing betreffende het vaststellen van de methode ter vaststelling van de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas voor de eerste reguleringsperiode 2015-2016 (BESL-2014-21)

Tariefmethodologie

Bijlage 1 (pdf) Invul- en auditinstructie rapporteringsmodellen

Bijlage 2 (pdf) Rapport kapitaalkostenvergoeding reguleringsperiode 2015-2016

Bijlage 3 (pdf) Verdeelsleutels gewestgrensoverschrijdende distributienetbeheerders

Bijlage 4 (excel) Rapporteringsmodel exogene kosten

Bijlage 5 (excel) Rapporteringsmodel niet-exogene kosten

Bijlage 6 (pdf) In te dienen toelichting bij rapporteringsmodel niet-exogene kosten

Bijlage 7 (excel) Rapporteringsmodel tariefvoorstel

Bijlage 8 (pdf) In te dienen documenten door de distributienetbeheerder bij zijn tariefvoorstel

Bijlage 8A (excel) Type klanten ELEK

Bijlage 8B (excel) Type klanten AARDGAS

Bijlage 9 (excel) Jaarlijks ex-post rapporteringsmodel niet-exogene kosten

Publicatiedatum: 
woensdag, 7 oktober, 2015