BESL-2014-21

Samenvatting: 

Tariefmethodologie distributienettarieven 2015-2016 (beslissing)

Tariefmethodologie

Bijlage 1 Invul- en auditinstructie rapporteringsmodellen

Bijlage 2 Kapitaalkostenvergoeding reguleringsperiode

Bijlage 3 Verdeelsleutels

Bijlage 4 (Excel) Rapporteringsmodel exogene kosten

Bijlage 5 (Excel) Rapporteringsmodel niet-exogene kosten

Bijlage 6 In te dienen toelichting bij rapporteringsmodelniet-exogene kosten

Bijlage 7 (Excel)Tariefvoorstel periodieke distributienettarieven

Bijlage 8 In te dienen documenten door de distributienetbeheerder bij zijn tariefvoorstel

Publicatiedatum: 
dinsdag, 30 september, 2014