ADV-2018-05

Samenvatting: 

Advies met betrekking tot het ontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de uitrol van de digitale meters en tot wijziging van artikel 7.1.1, 7.1.2, 7.1.5 en 13.2.1 van hetzelfde decreet 

Publicatiedatum: 
woensdag, 24 oktober, 2018