ADV-2013-11

Samenvatting: 
Voorontwerp van decreet houdende de wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de aansprakelijkheid van netbeheerders, zoals principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 21 juni 2013
Publicatiedatum: 
vrijdag, 5 juli, 2013

Publicaties

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700