ADV-2001-1

Samenvatting: 
Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van 19 oktober 2001 houdende het gratis vervoer en de gratis levering van een hoeveelheid elektriciteit als sociale openbaredienstverplichting.
Publicatiedatum: 
vrijdag, 14 december, 2001

Publicaties