Distributienettarieven elektriciteit en aardgas 2019

De VREG heeft op 14 december 2018 de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas voor Vlaanderen goedgekeurd voor de periode vanaf 1 januari 2019 t.e.m. 31 december 2019.

ELEKTRICITEIT:
Hieronder vindt u een overzicht van zowel de periodieke als niet-periodieke (incl. tarieven voor projecten en verkavelingen) distributienettarieven voor de gereguleerde activiteit elektriciteit

GAS:
Hieronder vindt u een overzicht van zowel de periodieke als niet-periodieke (incl. tarieven voor projecten en verkavelingen) distributienettarieven voor de gereguleerde activiteit aardgas. 

Distributienettarieven van 01.01.2019 t.e.m. 31.12.2019

  Elektriciteit Aardgas

Netbeheerder

Periodiek

Niet-periodiek

(incl. projecten)

Periodiek

Niet-periodiek

(incl. projecten)

FLUVIUS ANTWERPEN

Excel      PDF

PDF

Excel     PDF

PDF

FLUVIUS LIMBURG

Excel     PDF

PDF

Excel     PDF

PDF

GASELWEST

Excel      PDF

PDF

Excel     PDF

PDF

IMEA
(geldig t.e.m. 24.04.2019)

Excel      PDF

PDF

Excel     PDF

PDF

IMEWO

Excel      PDF

PDF

Excel     PDF

PDF

INFRAX WEST 

Excel      PDF

PDF

Excel     PDF

PDF

INTERGEM

Excel      PDF

PDF

Excel     PDF

PDF

IVEKA

Excel      PDF

PDF

Excel     PDF

PDF

IVERLEK

Excel      PDF

PDF

Excel     PDF

PDF

SIBELGAS

Excel      PDF

PDF

Excel     PDF

PDF

PBE

Excel      PDF

PDF NVT NVT

ENEXIS (INTERGAS ENERGIE BV)

NVT Goedgekeurd door ACM 
(Nederlandse regulator)

Historiek goedkeuringsprocedure tariefvoorstellen

De VREG besliste op 4 oktober 2018 over de vaststelling van het toegelaten inkomen van de elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerders uit hun periodieke distributienettarieven 2019 volgens de tariefmethodologie 2017-2020: beslissingen. Een bespreking van de toegelaten inkomsten uit de periodieke distributienettarieven 2019 en een vergelijking met de bedragen van 2018 vindt u in deze nota.

De berekening van het toegelaten inkomen van de distributienetbeheerder uit zijn periodieke nettarieven in 2019 m.b.t. zijn endogene kosten:

De berekening van het toegelaten inkomen van de distributienetbeheerder uit zijn periodieke nettarieven in 2019 m.b.t. zijn exogene kosten:

U vindt hieronder de opeenvolgende stappen in het goedkeuringsproces voor de tariefvoorstellen.

klik hier voor laatste update

Datum

Gebeurtenis

Update verwacht
1/10/18 Fluvius System Operator dient namens de distributienetbeheerders waarvoor zij optreedt als werkmaatschappij (hieronder afgekort als "Fluvius"), het eerste tariefvoorstel in voor de niet-periodieke distributienettarieven 2019. /
4/10/18 VREG beslist over het toegelaten inkomen 2019 van de distributienetbeheerders uit hun periodieke nettarieven en deelt dit per brief mee aan ieder van hen. /
8/10/18 VREG en Fluvius bereiken een akkoord over de procedure indiening en goedkeuring tariefvoorstellen distributienettarieven 2019. /
12/10/18 VREG maakt zijn vragen en opmerkingen over aan Fluvius m.b.t. het eerste tariefvoorstel voor de niet-periodieke distributienettarieven 2019. /
29/10/18 Fluvius dient het tweede tariefvoorstel in van de niet-periodieke tarieven 2019. /
5/11/18 Fluvius dient het eerste tariefvoorstel in van de periodieke nettarieven 2019. /
13/11/18 VREG maakt zijn vragen en opmerkingen over aan Fluvius m.b.t. het tweede tariefvoorstel voor de niet-periodieke distributienettarieven 2019. /
14/11/18 VREG maakt zijn vragen en opmerkingen over aan Fluvius m.b.t. het eerste tariefvoorstel voor de periodieke distributienettarieven elek. en gas 2019. /
28/11/18 Fluvius dient het derde tariefvoorstel in van de niet-periodieke tarieven 2019. /
29/11/18 Fluvius dient het tweede tariefvoorstel in van de periodieke nettarieven 2019. /
30/11/18 VREG maakt zijn vragen en opmerkingen over aan Fluvius m.b.t. het derde tariefvoorstel voor de niet-periodieke distributienettarieven 2019. 10/12
 5/12/18

VREG maakt zijn vragen en opmerkingen over aan Fluvius m.b.t. het tweede tariefvoorstel voor de periodieke distributienettarieven elek. en gas 2019.

/
7/12/18 Fluvius dient het derde tariefvoorstel in van de periodieke nettarieven 2019. /