De werkmaatschappijen

Distributienetbeheerders kunnen voor de exploitatie van het distributienet en de uitvoering van openbaredienstverplichtingen een beroep doen op een aparte rechtspersoon, ‘werkmaatschappij’ genoemd (zie artikel 4.1.5 Energiedecreet).

Hiertoe moeten zij een voorafgaande toestemming verkrijgen van de VREG.

Een werkmaatschappij moet aan gelijkaardige voorwaarden voldoen als een netbeheerder. Deze voorwaarden werden vastgelegd in het Energiebesluit.

Vooraleer de VREG de distributienetbeheerder toestemming geeft om een beroep te doen op een werkmaatschappij, onderzoekt hij dus of aan deze voorwaarden voldaan is.

Ook de procedure om als netbeheerder toestemming te krijgen om een beroep te doen op een werkmaatschappij wordt in het Energiebesluit bepaald.

Volgende werkmaatschappijen zijn in het Vlaamse Gewest actief:

EANDIS is de werkmaatschappij waarop de distributienetbeheerders IMEWO, INTERGEM, GASELWEST, IVERLEK, IMEA, IVEKA en SIBELGAS een beroep doen.
De VREG gaf zijn toestemming hiervoor bij beslissing van 29 oktober 2009 (BESL-2009-217).

INFRAX LIMBURG is de werkmaatschappij waarop Inter-energa een beroep doet. Hiervoor gaf de VREG toestemming bij beslissing van 30 juni 2009 (BESL-2009-134).

INFRAX is de werkmaatschappij waarop de distributienetbeheerders PBE, Infrax West, IVEG en Inter-energa (via Infrax Limburg) een beroep doen. De VREG gaf zijn toestemming hiervoor:

  • voor Infrax West (vroeger: WVEM), Inter-energa en IVEG: bij beslissing van 22 juli 2008 (BESL-2008-140)
  •  voor PBE: bij beslissing van 23 juli 2010 (BESL-2010-142)
Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700