De energiefactuur van een zonnepaneleneigenaar

De meeste zonnepaneleneigenaars hebben een terugdraaiende teller. Deze heeft een belangrijke impact op uw elektriciteitsfactuur.

Conform het decreet blijft wie voor eind 2020 zonnepanelen laat plaatsen, 15 jaar lang het recht behouden op het principe van de ‘terugdraaiende teller’ in combinatie met het prosumententarief. Wat betreft de nettarieven gaan wij hiermee niet akkoord en stapten naar het Grondwettelijk Hof. Er zijn ook andere partijen die een beroep indienden, waardoor gans het principe van de terugdraaiende teller op de helling staat. De uitkomst van het arrest is onzeker.  

Tot eind 2020 is er een overgangsregeling die in lijn is met het decreet waarbij u de keuze heeft. We pasten hiervoor onze Tariefmethodologie 2017-2020 aan. Tot eind 2020 heeft een (bestaande en nieuwe) prosument bij wie een digitale meter wordt geplaatst de keuze tussen het prosumententarief en afrekening op basis van werkelijke afname. 

Veelgestelde vragen over de energiefactuur van zonnepaneleneigenaars

Als ik minder energie verbruik dan mijn zonnepanelen produceren, bedraagt mijn energiefactuur dan ook 0 euro?

Nee, zelfs met een terugdraaiende teller betaalt u dan nog altijd volgende kosten:

  • nettarieven: prosumententarief
  • bijdrage aan het energiefonds
  • meterhuur
  • jaarlijkse vergoeding of vaste vergoeding

De jaarlijkse vergoeding kan verschillen van leverancier tot leverancier, de eerste drie kosten zijn in principe bij elke energieleverancier gelijk.

Als u contracten vergelijkt via de V-test® en bij uw verbruik ‘0’ ingeeft, dan krijgt u de prijs die u zelfs bij een nulverbruik bij elke leverancier zou betalen.

Deze vraag is echter moeilijker te beantwoorden met de komst van de digitale meter . Het decreet voorziet voor wie voor eind 2020 zonnepanelen laat plaatsen, dat de meter virtueel blijft terugdraaien en dit gedurende 15 jaar na ingebruikname. Zowel voor uw elektriciteit, heffingen als overige componenten van de elektriciteitsfactuur (uitgezonderd nettarieven) betaalt u dan op basis van uw teruggedraaide of gecompenseerde afname (0 kWh in dit voorbeeld). Ook voor de aanrekening van uw nettarieven hanteren we tot en met eind 2020 hetzelfde principe (aangevuld met het prosumententarief), waarbij u met een digitale meter er voor kan kiezen om u te laten afrekenen op basis van uw werkelijke afname van het net, zoals de Vlaamse regering heeft bepaald voor de overige componenten van de elektriciteitsfactuur. We kunnen ons echter nog niet uitspreken over de aanrekening van uw nettarieven vanaf 2021.

Met onze simulator schatten we de impact op uw jaarlijkse elektriciteitsfactuur in wanneer u uw nettarieven op basis van uw werkelijke afname zou betalen. Let wel: als u kiest systeem van de werkelijke afname, dan kan u nadien niet meer terug naar het prosumententarief. Deze keuze kan u vanaf 1 juli 2019 aan Fluvius laten weten via een webformulier op hun website. Als Fluvius uw huidige mechanische meter vanaf 1 juli vervangt door een digitale meter blijft het systeem van de terugdraaiende teller automatisch behouden.

Wanneer verander ik als zonnepaneleneigenaar best van energieleverancier?

Voor energieconsumenten zonder zonnepanelen maakt het niet zoveel uit wanneer ze van energieleverancier veranderen, voor eigenaars van zonnepanelen is de timing bijzonder belangrijk. U maakt de overstap best zo dicht mogelijk bij de jaarlijkse meteropname door uw netbeheerder. Als u de leverancierswissel niet goed plant, riskeert u op de tussentijdse afrekening die bij elke wissel wordt opgemaakt:

  • ofwel een groot overschot van de zomer, dat naar 0 herleid wordt en waar u dus niet meer van profiteert
  • ofwel een groot tekort van de winter dat nog niet aangezuiverd werd.

Wil u energiecontracten vergelijken? Doe de V-test®!

Ik heb zonnepanelen. Heeft het zin om te veranderen van elektriciteitsleverancier?

Ook voor zonnepaneleneigenaars is het interessant om te kijken of er geen voordeliger elektriciteitscontract is dan uw huidig contract.

De jaarlijkse vergoeding kan nul euro bedragen maar ook een stuk hoger zijn. Het kan zijn dat u toch nog elektriciteit verbruikt, naast de stroom die uw zonnepanelen opwekken. Dan kiest u best voor een contract met een lage eenheidsprijs voor elektriciteit. Die prijs ziet u volledig rechts in de resultatentabel van de V-test, als u klikt op Details. De omschrijving is 'Energiecomponent' en wordt uitgedruk in eurocent per kWh.

Wil u elektriciteitscontracten vergelijken? Doe de V-test®!

Waar moet ik op letten als ik een terugdraaiende meter heb?

Let op, dit geldt enkel voor zonnepaneleneigenaars die nog geen digitale meter hebben en voor zonnepaneleneigenaars met een digitale meter die werkt als een virtuele terugdraaiende teller.

Als u uw zonnepanelen optimaal voor uw eigen verbruik wil benutten, moet u met een paar scenario’s rekening houden:

  • Soms verbruikt u niet alle stroom die uw zonnepanelen opwekken. Dat kan het geval zijn op dagen met veel zon, zeker als u niet thuis bent. In dat geval stroomt de overtollige elektriciteit naar het net.
  • Het omgekeerde is ook mogelijk. ’s Avonds, ’s nachts of op dagen zonder zon wekken uw zonnepanelen geen stroom op, maar verbruikt u wel elektriciteit. In dat geval zal u dus elektriciteit afnemen van het net.

Idealiter verbruikt u natuurlijk zoveel mogelijk stroom die u zélf hebt opgewekt met uw zonnepanelen. Maar u waakt er ook best over dat u niet teveel stroom produceert die u niet zelf consumeert.

Als mijn zonnepanelen op jaarbasis meer energie opwekken dan mijn totale energieverbruik, krijg ik dan een vergoeding voor de overtollige elektriciteit die ik op het net injecteer?

U krijgt voorlopig geen vergoeding voor de elektriciteit die u ‘teveel’ produceert. Er bestaat geen markt voor het verkopen van die overtollige stroom. De Vlaamse regering is bevoegd voor de uitwerking van een "terugleververgoeding". 

De elektriciteit die door zonnepaneleneigenaars wordt geïnjecteerd in het net wordt niet doorverkocht zoals soms ten onrechte wordt gedacht. Deze overschotten zorgen er voor dat de netbeheerders minder elektriciteit moeten aankopen om de netverliezen te compenseren. Dit komt alle netgebruikers ten goede zonder dat een commerciële partij hier voordeel uit haalt.

Maar eigenlijk krijgt u nu impliciet al een vergoeding van uw leverancier voor de elektriciteit die u injecteert op het net. Met een terugdraaiende teller compenseert elke kWh elektriciteit die u injecteert op het net een kWh die u op een ander moment van het net afneemt.

Stel dat u 500 kWh afneemt en 200 kWh injecteert, dan betaalt u aan uw leverancier een verbruik van 300 kWh (verschil tussen afname en injectie), en niet de 500 kWh die u afneemt. Als de injectie groter is dan de afname betaalt u 0 euro.

Wat is het voordeligst: een enkelvoudige meter, of een dag- en nachtmeter?

De komst van de digitale meter zorgt ervoor dat deze vraag niet meer eenvoudig kan beantwoord worden. Uw meest voordelige situatie hangt namelijk af van verschillende factoren:

  • U betaalt nettarieven op basis van het prosumententarief of uw werkelijke afname van het distributienet;
  • De opbrengst van uw zonnepanelen is sterk lager, ongeveer gelijk of sterk hoger dan uw jaarlijks verbruik.

Als bij u een digitale meter geplaatst wordt, heeft u de keuze. De digitale meter werkt als een terugdraaiende teller en u betaalt prosumententarief. Of u wordt voor uw nettarieven afgerekend op basis van wat u werkelijk afneemt. Als u ervoor kiest om uw nettarieven op basis van uw werkelijke afname te laten afrekenen, is dit onherroepelijk. Bij de plaatsing van uw digitale meter, kan u ook gratis de keuze tussen een enkelvoudig of tweevoudig (dag/nacht) tarief maken. Nadien kan u deze keuze nog wijzigen. In dat geval zal uw distributienetbeheerder u hiervoor 8,5 euro exclusief btw aanrekenen.

Met onze simulator schatten we in wat voor uw situatie het meest voordelige telsysteem zou zijn. Merk echter op dat het resultaat een inschatting op basis van de huidig geldende tarifaire bepalingen is waaraan geen rechten kunnen ontleend worden, ook niet wat de toekomstige evolutie van de nettarieven betreft.