Consultatiekalender 2022

Overzicht van de consultaties per kwartaal

 

Periode (indicatief)

Onderwerp consultatie

Q1 Registratie en rapportering van klachten door warmte- en koudeleveranciers, zoals bepaald in art. 3/1.4.1 van het Energiebesluit
Q4 Wijziging Technisch reglement voor de distributie van elektriciteit in het Vlaamse gewest