Consultatiekalender 2021

Overzicht van de consultaties per kwartaal

 

Periode (indicatief)

Onderwerp consultatie

Q1 Vaststelling van een rapporteringsmodel voor het investeringsplan, als bedoeld in artikel 2.1.11 van het Technisch Reglement voor de Distributie van Elektriciteit (TRDE)
Q1 Wijziging van de tariefmethodologie 2021-2024
Q1 Herziening van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit (TRDE)
Q3 Herziening van het Technisch Reglement Distributie Gas (TRDG)