Budgetmeter opladen

Een budgetmeter werkt met een kaart om op te laden. In elke gemeente is er minstens één plaats waar u die kaart kan opladen, meestal bij het OCMW. Ook in de klantenkantoren van de netbeheerder kan u uw kaart opladen.

U kunt eender waar in Vlaanderen uw kaart opladen. Dat moet niet in uw eigen gemeente zijn. Op de websites van de netbeheerders kan u opzoeken waar u uw budgetmeter in uw buurt of eventueel in de buurt van uw werk kan opladen:

De kaart opladen gebeurt via een toestel dat u kan vergelijken met een bancontacttoestel. Hoe de oplading juist gebeurt ziet u in de brochures van Eandis en Infrax (zie Publicaties onderaan deze pagina).

Er is een aparte kaart voor elektriciteit en voor aardgas

Terug thuis steekt u de kaart in de budgetmeter en kan u elektriciteit of gas verbruiken tot het krediet op is. Is het opgeladen bedrag opgebruikt, dan kan u tot de volgende oplaadbeurt tijdelijk verbruiken via het hulpkrediet: voor elektriciteit bedraagt dit minstens 200kWh, voor aardgas 1.000kWh. Voor elektriciteit komt dat momenteel overeen met een bedrag van 50 euro en voor aardgas van 70 euro. 

Nog een vraag over dit onderwerp?

Mail naar info@vreg.be of bel naar het gratis telefoonummer 1700.

Hebt u een klacht tegen uw leverancier en/of netbeheerder?

Dan moet u uw leverancier en/of netbeheerder hierover schriftelijk (via e-mail of per brief) contacteren. Gaat u niet akkoord met het antwoord? Dan kunt u bij de federale Ombudsdienst voor Energie terecht om uw klacht te behandelen. De voorwaarden voor het indienen van een klacht vindt u op de website van de Ombudsdienst voor Energie.

Ombudsdienst voor Energie
Koning Albert II - Laan 8 bus 6
1000 Brussel
Tel. 02/211.10.60
Fax 02/211.10.69
www.ombudsmanenergie.be

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700