Bouwen, verbouwen en verhuizen van energie

Wenst u een nieuwe aansluiting voor elektriciteit en/of aardgas? Dan moet u een aansluitingsaanvraag indienen bij uw netbeheerder. Wie uw netbeheerder is, wordt bepaald door uw woonplaats of de plaats waar uw bedrijf is gelegen. U kan uw netbeheerder als gezin of bedrijf niet zelf kiezen of veranderen van netbeheerder.
De prijs van de aansluiting is afhankelijk van de netbeheerder. U kunt de tarieven opvragen of raadplegen op de websites van Eandis en Infrax. De factuur voor een aansluiting krijgt u rechtstreeks van uw netbeheerder en niet van uw leverancier.
Er zijn verschillende netbeheerders in België en Vlaanderen. Aan de hand van uw postcode weet u in enkele seconden wie de netbeheerder in uw gemeente is.
Breng de netbeheerder onmiddellijk op de hoogte als u schade vaststelt. Beschrijf zo uitgebreid mogelijk wat er is gebeurd in een aangetekende brief. U doet best ook een aangifte van de schade bij uw verzekeringsagent.
Vanaf 1 januari 2015 kan u op de website van uw netbeheerder een aanvraag voor een vergoeding indienen. Dat kan in het geval van een laattijdige (her)aansluiting en een langdurige onderbreking. Het gaat eerder om een ongemakkenvergoeding dan om een schadevergoeding omdat de vergoeding die u in deze gevallen kan krijgen losstaat van de werkelijke schade die u al dan niet leed.
Als u al een aansluiting op het elektriciteits- of aardgasnet hebt, kunt u deze laten verzwaren of verplaatsen.
Bij gasgeur en stroomonderbrekingen belt u best rechtstreeks naar het telefoonnummer voor gasgeur en stroomonderbrekingen van uw netbeheerder.
Als u verhuist moet u altijd uw energieleverancier verwittigen. Als u twee aparte leveranciers heeft, één voor elektriciteit en één voor aardgas, moet u ze allebei apart verwittigen. Uw leverancier maakt een eindafrekening op voor het verbruik op uw oude adres. Hij start ook de facturatie op voor uw nieuwe adres. Daarvoor heeft hij de meterstanden nodig van uw oude en nieuwe adres.
Als uw bedrijf verhuist moet u altijd uw energieleverancier verwittigen. Als u twee aparte leveranciers heeft, één voor elektriciteit en één voor aardgas, moet u ze allebei apart verwittigen. Uw leverancier maakt een eindafrekening op voor het verbruik op het oude adres. Hij start ook de facturatie op voor het nieuwe adres. Daarvoor heeft hij de meterstanden nodig van het oude en nieuwe adres.
Als verhuurder bent u verantwoordelijk voor het energieverbruik in de periode tussen de vorige en de nieuwe huurder. In geval van leegstand van de huurwoning moet u als verhuurder een (leegstands)contract met een energieleverancier sluiten.
Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700