Bilaterale handel in steuncertificaten en garanties van oorsprong

Verkopen aan een prijs van €0 werden buiten beschouwing gelaten.

Aantal bilateraal verhandelde steuncertificaten en garanties van oorsprong

Uitleg bij het gebruik van de statistieken

Prijs van de verhandelde steuncertificaten en garanties van oorsprong

Uitleg bij het gebruik van de statistieken

Spread van de prijs van steuncertificaten

Uitleg bij het gebruik van de statistieken

Aantal steuncertificaten per inleveringsronde

Uitleg bij het gebruik van de statistieken

test

test

test