Betwisting energiefactuur

U wilt uw energiefactuur betwisten? Hou dan rekening met onderstaande regels:

  • Leveranciers moeten een klacht- of protesttermijn voorzien van minstens 12 maanden na ontvangst van de factuur.
  • Binnen deze termijn kunt u gratis een document aanvragen met gedetailleerde informatie over de gefactureerde periode, de betaalde voorschotten, de prijscomponenten en de berekening van de indexatie.
  • De leveranciers moeten vóór de uiterlijke betalingstermijn antwoorden op uw vragen en klachten in verband met een factuur.
  • De leverancier informeert u als hij informatie moet opvragen bij een derde partij (bv. uw netbeheerder). Hij meldt u ook wanneer u een definitief antwoord zal ontvangen.
  • Als uw klacht terecht is of nog verder onderzocht wordt, moet u de uitstaande en betwiste bedragen (voorlopig) niet betalen.
  • Leveranciers mogen geen kosten aanrekenen voor de behandeling van klachten.

Hebt u een klacht tegen uw leverancier en/of netbeheerder?

Dan moet u uw leverancier en/of netbeheerder hierover schriftelijk (via e-mail of per brief) contacteren. Gaat u niet akkoord met het antwoord? Dan kunt u bij de federale Ombudsdienst voor Energie terecht om uw klacht te behandelen. De voorwaarden voor het indienen van een klacht vindt u op de website van de Ombudsdienst voor Energie.

Ombudsdienst voor Energie
Koning Albert II - Laan 8 bus 6
1000 Brussel
Tel. 02/211.10.60
Fax 02/211.10.69
www.ombudsmanenergie.be

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700