Beschermde klant

In Vlaanderen is enkel wie recht heeft op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas een 'beschermde klant'. Zowel met een gewone meter als met een budgetmeter kan u beschermde klant zijn.

Als beschermde klant geeft de Vlaamse regering u volgende extra voordelen bij de levering van elektriciteit en aardgas:

  • Leveranciers mogen u geen kosten aanrekenen voor het versturen van herinneringsbrieven en ingebrekestellingen als u uw factuur niet tijdig betaalt. 
  • De overheid biedt u bijkomende of verhoogde tegemoetkomingen voor investeringen in energiebesparing

Nog een vraag over dit onderwerp?

Mail naar info@vreg.be of bel naar het gratis telefoonnummer 1700.

Hebt u een klacht tegen uw leverancier en/of netbeheerder?

Dan moet u uw leverancier en/of netbeheerder hierover schriftelijk (via e-mail of per brief) contacteren. Gaat u niet akkoord met het antwoord? Dan kunt u bij de federale Ombudsdienst voor Energie terecht om uw klacht te behandelen. De voorwaarden voor het indienen van een klacht vindt u op de website van de Ombudsdienst voor Energie.

Ombudsdienst voor Energie
Koning Albert II - Laan 8 bus 6
1000 Brussel
Tel. 02/211.10.60
Fax 02/211.10.69
www.ombudsmanenergie.be

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700