Hoeveel betaalt u per jaar, als u elektriciteit koopt en verkoopt?

De V-test® is technisch nog niet in staat om in dat geval een schatting van uw totale jaarkost te maken. Maar met behulp van onderstaand stappenplan kan u dat voorlopig zelf !

Enkele begrippen

Uw zonnepanelen produceren elektriciteit. Een deel daarvan verbruikt u onmiddellijk zelf, bijv. als uw wasmachine draait wanneer de zon schijnt. Dat is uw zelfverbruik.
Het deel dat u niet zelf verbruikt wordt op het elektriciteitsnet gezet; dat is uw injectie. Met een digitale meter kan u uw injectie verkopen aan een leverancier. Daarvoor sluit u een terugleveringscontract af.
Daarnaast zijn er ook momenten waarop uw zonnepanelen niets of te weinig produceren (bijv. 's nachts). Dan neemt u elektriciteit af van het net. Voor deze werkelijke (bruto) afname hebt u een afnamecontract nodig - dat is het "gewone" leveringscontract met een leverancier dat u al waarschijnlijk al heeft. 

Voordat u begint: verzamel uw gegevens

Met een digitale meter kan u dus twee contracten afsluiten; één om elektriciteit te kopen en één om elektriciteit (injectie) te verkopen. Voor allebei vindt u alle aangeboden contracten in onze V-test®.
Begin dus met het uitvoeren van de V-test®. Vul als jaarverbruik uw werkelijke afname van elektriciteit in. Deze wordt gemeten door uw digitale meter en kan u terugvinden in het Fluvius portaal.

Bij de resultaten van de V-test® kiest u een afnamecontract op de tab “Ik koop elektriciteit”, en een terugleveringscontract via de tab “Ik verkoop elektriciteit”. 
Let hierbij op dat u de gekozen contracten kan combineren! Sommige terugleveringscontracten kan u enkel afsluiten op voorwaarde dat u ook elektriciteit koopt bij dezelfde leverancier. Die hebben dan voorwaarde (1) of (2) in de kolom “Voorwaarden” op de tab “Ik verkoop elektriciteit”. 

Elektriciteit kopen

Stap 1: Kies een afnamecontract - Hoeveel kost de elektriciteit die u afneemt van het net?

Doe de V-test® met als jaarverbruik uw werkelijke (bruto) afname van elektriciteit. Deze is terug te vinden in het Fluvius portaal.
Kies een afnamecontract uit de resultaten van de V-test® op de tab “Ik koop elektriciteit”. Vul hieronder de bijhorende totale kostprijs op jaarbasis in - dat is de meest rechtse kolom op de tab “Ik koop elektriciteit”.

euro

Hebt u uw digitale meter nog geen volledig jaar en kent u dus uw werkelijke afname op jaarbasis nog niet? Dan kan u hieronder een schatting maken.

kWh
kW
kWh
( kWh * 64%) + kWh = ((( kW / 90%) * 950 kWh) * 64%) + kWh kWh

Een schatting voor uw werkelijke afname is uw injectie + uw gecompenseerde afname.

Uw injectie kan geschat worden op basis van de elektriciteitsproductie van uw zonnepanelen. Gemiddeld wordt 36% van de elektriciteit die zonnepanelen produceren onmiddellijk zelf verbruikt. 64% van de productie is dus een schatting van uw injectie. 

Als u ook de elektriciteitsproductie van uw zonnepanelen niet kent, kunnen we die schatten op basis van het omvormervermogen. Dat is gemiddeld 90% van het piekvermogen, en elke kW piekvermogen produceert op jaarbasis gemiddeld 950 kWh elektriciteit.

Uw gecompenseerde (netto) afname is uw werkelijke (bruto) afname min uw injectie. Toen uw elektriciteit gemeten werd volgens het principe van de terugdraaiende teller, was dit het aantal kWh waarop u gefactureerd werd. 

Elektriciteit verkopen

Stap 2: Kies een terugleveringscontract

Kies een terugleveringscontract uit de resultaten van de V-test® op de tab “Ik verkoop elektriciteit”.

Let hierbij op dat u het gekozen terugleveringscontract kan combineren met het hierboven door u gekozen afnamecontract! Sommige terugleveringscontracten kan u enkel afsluiten op voorwaarde dat u ook elektriciteit koopt bij dezelfde leverancier. Die hebben dan voorwaarde (1) of (2) in de kolom “Voorwaarden” op de tab “Ik verkoop elektriciteit”.  

Vul hieronder de eenheidsprijs in die de leverancier betaalt (twee prijzen voor tweevoudig tarief), en de jaarlijkse vergoeding die de leverancier aanrekent - dat zijn de meest rechtse kolommen op de tab “Ik verkoop elektriciteit”.

(Geschatte) eenheidsprijs energiecomponent die de leverancier betaalt:

eurocent/kWh
eurocent/kWh
eurocent/kWh
euro/jaar

Stap 3: Hoeveel elektriciteit injecteert u op het net?

Vul hieronder uw injectie in. Dat is de door uw zonnepanelen opgewekte elektriciteit die u niet onmiddellijk zelf verbruikt, op jaarbasis. U kan uw injectie terugvinden in het Fluvius portaal.

kWh
kWh
kWh

Hebt u uw digitale meter nog geen volledig jaar en kent u dus uw injectie op jaarbasis nog niet? Dan kan u hieronder een schatting maken.

kWh
kW
(( kWh kW / 90%) * 950 kWh * 64%) = kWh

Uw injectie kan geschat worden op basis van de elektriciteitsproductie van uw zonnepanelen. Gemiddeld wordt 36% van de elektriciteit die zonnepanelen produceren onmiddellijk zelf verbruikt. 64% van de productie is dus een schatting van uw injectie. 

Vul de schatting hierboven in bij stap 3. Als u tweevoudig tarief heeft, vult u hierboven 5/7e van de geschatte injectie in bij “injectie tijdens daguren” en 2/7e bij “injectie tijdens nachturen”. Enkel tijdens het weekend wordt de elektriciteit die u injecteert immers gemeten door de nachtteller. 

Uw injectie kan geschat worden op basis van de elektriciteitsproductie van uw zonnepanelen. Gemiddeld wordt 36% van de elektriciteit die zonnepanelen produceren onmiddellijk zelf verbruikt. 64% van de productie is dus een schatting van uw injectie. 

Als u ook de elektriciteitsproductie van uw zonnepanelen niet kent, kunnen we die schatten op basis van het omvormervermogen. Dat is gemiddeld 90% van het piekvermogen, en elke kW piekvermogen produceert op jaarbasis gemiddeld 950 kWh elektriciteit.

Als u tweevoudig tarief heeft, vult u hierboven 5/7e van de geschatte injectie in bij “injectie tijdens daguren” en 2/7e bij “injectie tijdens nachturen”. Enkel tijdens het weekend wordt de elektriciteit die u injecteert immers gemeten door de nachtteller. 

Stap 4: Hoeveel krijgt u voor de elektriciteit die u injecteert?

( euro/kWh * kWh) - ( euro/kWh * kWh) + ( euro/kWh * kWh) - euro/jaar = euro

Wat u in totaal krijgt voor de elektriciteit die u verkoopt (= de terugleververgoeding) is gelijk aan uw injectie vermenigvuldigd met de eenheidsprijs die de leverancier u daarvoor betaalt, min de jaarlijkse vergoeding die de leverancier aanrekent.

Als u weinig injecteert en de jaarlijkse vergoeding is in verhouding hoog, dan is het mogelijk dat u hier een negatief getal uitkomt. Dat zou betekenen dat u aan de leverancier moet betalen voor uw injectie van elektriciteit, in plaats van dat u er een vergoeding voor krijgt. In dat geval is het beter om een ander (of geen) terugleveringscontract af te sluiten.

Als u geen terugleveringscontract afsluit, dan wordt uw injectie gebruikt om de netverliezen te dekken. Daardoor verlagen de kosten van de netbeheerders, wat uiteindelijk ten goede komt aan alle netgebruikers. Dit is dus geen extra winst voor de netbeheerders.

Totaal

Stap 5: Hoeveel is uw geschatte totale jaarfactuur?

- = euro

Uw totale geschatte jaarfactuur wordt dan: wat u betaalt voor de elektriciteit die u afneemt - wat u krijgt voor de elektriciteit die u verkoopt.

Samengevat: Hoe kan ik als eigenaar van zonnepanelen met een digitale meter besparen?

  1. Zet in op zelfverbruik. Hoe meer u uw verbruik kan laten samenvallen met de periodes waarin uw zonnepanelen elektriciteit produceren, hoe minder elektriciteit u moet afnemen en hoe beter voor uw portemonnee.

  2. Kies een afnamecontract. Wat u betaalt voor de elektriciteit die u koopt, weegt nog altijd veel meer door dan wat u krijgt voor de elektriciteit die u verkoopt. 

  3. Sluit een terugleveringscontract af - maar let daarbij goed op dat dit contract niet gekoppeld wordt aan een minder voordelig afnamecontract! 

Disclaimer

Uit de bovenstaande berekening kunnen geen rechten ontleend worden ten aanzien van de energieleveranciers. De berekening geeft enkel een indicatie van wat de jaarkost zou kunnen zijn. Enkel een overeenkomst tussen een energieleverancier en uzelf kan de prijzen en de rechten en verplichtingen van beide partijen vastleggen. We raden u dan ook aan de website en de voorwaarden van de leverancier aandachtig door te nemen voordat u een contract afsluit.

De VREG kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van informatie verstrekt via deze berekening welke onvolledig of onjuist zou blijken te zijn.