Bedrag minimumsteun vóór 2013

Voor zonnepanelen geplaatst vóór 2013 nam de minimumsteun jaar na jaar geleidelijk af. Het bedrag per certificaat was afhankelijk van

  • het maximaal AC-vermogen van de omvormer(s)
  • de datum van indienstname van de zonnepanelen. Deze datum kan ten vroegste gelijk zijn aan de datum van de AREI-keuring. De datum van indienstname bepaalt naast het bedrag ook de start van de periode van 20 of 10 jaar.

Tabel: Installaties met een vermogen van maximaal 250 kW

Overzicht minimumsteun per jaar (installaties van maximaal 250 kW)
Datum indienstname Minimumsteun per certificaat Duur
2006-2009 450 euro 20 jaar
2010 350 euro 20 jaar
januari tem juni 2011 330 euro 20 jaar
juli tem september 2011 300 euro 20 jaar
oktober tem december 2011 270 euro 20 jaar
januari tem maart 2012 250 euro 20 jaar
april tem juni 2012 230 euro 20 jaar
juli 2012 210 euro 20 jaar
augustus tem december 2012 90 euro 10 jaar

Tabel: Installaties met een vermogen van meer dan 250 kW

Overzicht minimumsteun per jaar (installaties van meer dan 250 kW)
Datum indienstname Minimumsteun per certificaat Duur
2006-2009 450 20 jaar
2010 350 20 jaar
januari tem juni 2011 330 20 jaar
juli tem september 2011 240 20 jaar
oktober tem december 2011 150 20 jaar
januari tem juli 2012 90 20 jaar
augustus tem december 2012 90 10 jaar
vanaf 2013 zie systeem vanaf 2013 15 jaar

Als voor een installatie een bouw- én een milieuvergunning vereist is (wat zelden het geval is voor installaties op zonne-energie), hebt u de keuze tussen de minimumsteun die van kracht was op het moment dat de laatste van de twee vergunningen werd bekomen, en de minimumsteun op het moment van indienstname, op voorwaarde dat de installatie tijdig in dienst wordt genomen.

Bovenstaande bedragen worden uitbetaald door de Vlaamse distributienetbeheerders. Daarnaast bestaat voor zonnepanelen die voor 1 augustus 2012 in dienst werden genomen ook de mogelijkheid om hun groenestroomcertificaten gedurende 10 jaar na indienstname aan Elia te verkopen, voor 150 euro per stuk.

Een vraag over dit onderwerp?

Neem contact op via het formulier
Of bel gratis naar 1700.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700