Andere vermeldingen op de factuur

Op alle afrekeningfacturen van uw energieleverancier of op een document dat bijgevoegd is, moet de volgende informatie zijn opgenomen:

 • de looptijd van het contract
  • contract van bepaalde duur: de einddatum, de opzegtermijn en de mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging worden expliciet vermeld
  • contract van onbepaalde duur: naast de opzegtermijn wordt ook de eventuele minimumduur van de overeenkomst vermeld, inclusief de aanvangsdatum
 • de startdatum van het contract
 • de contactgegevens van de klantendienst
 • de wijze waarop u de facturen kan aanvechten
 • een verwijzing naar de website voor de volledige algemene voorwaarden
 • de EAN-code van uw aansluiting
 • de oorsprong van de geleverde elektriciteit
  • groene stroom: via hernieuwbare energiebronnen (wind, water, zon, biogas, biomassa)
  • grijze stroom: via fossiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkool) of kernenergie
 • de berekeningsformule van de indexering en de manier waarop deze werd toegepast op de prijs (indien van toepassing)
 • de meterstanden waarop de factuur is gebaseerd
 • een grafiek die de evolutie van uw elektriciteitsverbruik toont tijdens de laatste 3 jaar

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Contacteer uw leverancier. U vindt de contactgegevens op uw facturen.

Hebt u een klacht tegen uw leverancier en/of netbeheerder?

Dan moet u uw leverancier en/of netbeheerder hierover schriftelijk (via e-mail of per brief) contacteren. Gaat u niet akkoord met het antwoord? Dan kunt u bij de federale Ombudsdienst voor Energie terecht om uw klacht te behandelen. De voorwaarden voor het indienen van een klacht vindt u op de website van de Ombudsdienst voor Energie.

Ombudsdienst voor Energie
Koning Albert II - Laan 8 bus 6
1000 Brussel
Tel. 02/211.10.60
Fax 02/211.10.69
www.ombudsmanenergie.be

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700