Hoeveel distributienettarieven betaal ik in 2021?

Om een idee te krijgen hoeveel distributienettarieven u in 2021 zal betalen, kan u gebruik maken van de V-test®. De V-test® maakt in functie van uw verbruik een inschatting van de totale kostprijs die u zal betalen wanneer u gedurende een jaar energie afneemt op basis van de op dat moment aangeboden contracten. Die totale kostprijs wordt ook opgesplitst in de verschillende onderdelen van de factuur: energiekost, nettarieven en heffingen. Het bedrag voor nettarieven komt overeen met de distributienettarieven die u op basis van uw opgegeven verbruik zal betalen voor het jaar 2021.

In welke mate veranderen mijn distributienettarieven ten opzichte van 2020?

Wil u weten in welke mate uw distributienettarieven veranderen ten opzichte van vorig jaar, dan kan u ook zelf een berekening maken aan de hand van de tabel hieronder. Hierin vindt u voor elke distributienetbeheerder de kWh-tarieven (inclusief btw) op laagspanning voor de jaren 2020 en 2021 voor dag-, nacht- en uitsluitend nachtverbruik. Wanneer u het verschil tussen het tarief 2021 en 2020 in de rechterkolom vermenigvuldigt met uw jaarlijks dag-, nacht- en uitsluitend nachtverbruik bekomt u een inschatting van de wijzigingen voor uw specifieke situatie in 2021.  

Let op: de tabel geeft enkel een overzicht van de evolutie van de kWh-tarieven. De andere delen van uw elektriciteitsfactuur (energiekost en heffingen) zijn niet in deze tabel opgenomen. 

Voorbeeld

Een gezin met een dagverbruik van 1.600 kWh, een nachtverbruik van 1.900 kWh en een uitsluitend nachtverbruik van 5.500 kWh in het netgebied Iverlek betaalt in 2021 134,83 € meer dan in 2020. 

Dag - 0,0142 €/kWh x 1.600 kWh = € - 22,72
Nacht 0,001 €/kWh x 1.900 kWh =  € 1,90
Uitsluitend nacht 0,0283 x 5.500 kWh = € 155,65
Totaal   € 134,83