Aantal energieafnemers en hoeveelheid geleverde energie

Het aantal energieafnemers in Vlaanderen:

  • gezinnen met een jaarlijkse meteropname
  • bedrijven met een jaarlijkse meteropname
  • bedrijven met een maandelijkse meteropname (MMR)
  • telegelezen bedrijven (AMR)
  • totaal aantal afnemers

Deze cijfers worden elke maand geactualiseerd en worden gepubliceerd in pdf-formaat.

Indeling afnemers en actieve leveranciers per deelgebied:

Elektriciteit

Aardgas

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005 
2004

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

Jaarlijks wordt ook de hoeveelheid geleverde elektriciteit en aardgas gepubliceerd. Hiervoor verwijzen we naar ons Marktrapport.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700