Aansluitingen en meters

Het zijn de netbeheerders die gezinnen en bedrijven aansluiten op het aardgas- en elektriciteitsnet. Zij brengen energie bij u binnen, en zij meten ook uw verbruik.

Aansluitingen

Om thuis of op het werk energie te kunnen gebruiken, moet u eerst en vooral aangesloten zijn op het net.

Meters

Aansluitingen en meters zijn de verantwoordelijkheid van uw distributienetbeheerder

Voor dit onderwerp kan u terecht bij uw distributienetbeheerder.
Geef uw postcode op om te weten te komen wie uw netbeheerder is.

Meteropname

Om na te gaan hoeveel energie u verbruikt hebt en hoeveel u daarvoor moet betalen, gebeurt elk jaar een meteropname.