Aanbieders van energiediensten en aggregatoren

Op deze pagina vinden aanbieders van energiediensten en aggregatoren informatie over de omstandigheden waarin zij hun diensten kunnen aanbieden aan netgebruikers en andere partijen.

Aanbieders van energiediensten

We verwijzen de aanbieders voorlopig naar de webpagina’s over de digitale meter. In het kader van de proefprojecten slimme meters werden gegevensuitwisselingsprocessen getest via een datapoort, de zogenaamde gebruikerspoort.

De data beschikbaar via deze poort kunnen in de toekomst gebruikt worden voor energie-efficiëntiediensten voor netgebruikers.

Aggregatoren

Aggregatoren kunnen vandaag deelnemen aan het product R3DP (tertiaire reserve met dynamische profielen). Dit is een dienst die wordt gecontracteerd door ELIA in het kader van zijn opdracht tot het bewaken van het netevenwicht. Het product is voorlopig gedefinieerd voor een periode van 2 jaar (2014-2015).  Voor meer informatie over dit product, verwijzen we naar de website van ELIA, www.elia.be.

De kwalificatiecriteria- en procedure (C8-01) voor de deelname aan het product ‘R3DP 2015’ vindt u terug op de website van Synergrid, www.synergrid.be. Met dat document wordt nagegaan of de netgebruiker via een aggregator kan deelnemen aan R3DP.

Bij elke kandidaat-deelnemer doen de netbeheerders enerzijds een ‘compliance check’, en anderzijds een ‘prekwalificatie-onderzoek’. Voor installaties aangesloten op het distributienet moet ook een contract worden ondertekend met de betrokken distributienetbeheerder (zie www.eandis.be of www.infrax.be).

Daarnaast kunnen aggregatoren uiteraard ook commerciële diensten rechtstreeks aanbieden aan netgebruikers, leveranciers of evenwichtsverantwoordelijken.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700