Fluvius beëindigt toegang van Watz tot het net

UPDATE!
De ondernemingsrechtbank van Antwerpen heeft in zijn vonnis van 14 april Watz failliet verklaard. Heeft een onderneming schulden en is zij niet meer in staat om die te betalen? Dan verklaart de rechtbank die onderneming failliet. De curator van het faillissement van Watz is Sylvia Lagrou.

Fluvius beëindigt op 21 december de toegang van Watz tot het distributienet. Fluvius doet dat na toestemming van de VREG. Watz kon als gevolg van de hoge energieprijzen niet meer voldoen aan zijn contractuele verplichtingen tegenover Fluvius.
Watz kan daardoor vanaf 21 december geen elektriciteit en aardgas meer leveren aan zijn klanten in Vlaanderen.

Bent u klant bij de Watz? Wat betekent dat dan voor u?

 • U valt niet zonder elektriciteit of aardgas.
 • Bij de beëindiging van de toegang tot het net treedt Fluvius tijdelijk op als noodleverancier.
 • Vermijd de hoge prijzen van noodleverancier Fluvius. Teken zo snel mogelijk een contract bij een energieleverancier. Doe de V-test!

Vragen over facturen of betaalde voorschotten aan Watz?
Neem dan contact op met de curator. Dat kan via hallo@watz.be

Vragen over meterstanden en de prijzen van de noodleverancier Fluvius?
Fluvius heeft alle klanten van Watz een e-mail of brief gestuurd. Daarin staat ook een telefoonnummer waarop u Fluvius kan bereiken.

Veelgestelde vragen

Wat is er gebeurd?

1. Fluvius beëindigt de toegang van Watz tot het net op 21 december 2021. Wat betekent dat voor mij als klant?

U valt niet meteen zonder elektriciteit of aardgas.

Kan een leverancier geen elektriciteit of aardgas meer leveren omdat hem de toegang tot het net wordt ontzegd?  Dan treedt Fluvius onmiddellijk op als noodleverancier. Dat is zo bepaald in de Vlaamse wetgeving. Fluvius neemt de levering van elektriciteit en/of aardgas over op 21 december.

Fluvius treedt enkel tijdelijk op als noodleverancier. U moet dus een nieuw contract afsluiten met een andere elektriciteits-/aardgasleverancier. Dat doet u best zo snel mogelijk.

Sluit u geen nieuw contract af met een nieuwe leverancier? Dan kan u op termijn zonder elektriciteit of aardgas vallen. Fluvius treedt maximaal 60 dagen op als noodleverancier voor niet-huishoudelijke afnemers. Voor huishoudelijke afnemers is dat maximaal 1 jaar. Dat is zo bepaald in de Vlaamse wetgeving. De Vlaamse regering kan die maximale periode ook beperken. Huishoudelijke afnemers kunnen tijdens de winterperiode (1 december tot 1 maart) niet afgesloten worden. Voor niet-huishoudelijke afnemers geldt deze beschermingsmaatregel niet. 

Lees ook het antwoord op de vraag ‘Wat moet ik als klant van Watz nu doen?’ 

2. Waarom gaf de VREG toestemming aan Fluvius om de toegang van Watz tot het net te beëindigen?

Watz kon niet meer voldoen aan zijn contractuele verplichtingen tegenover Fluvius.

Na een uitgebreide procedure en bemiddelingspoging door de VREG hebben de distributienetbeheerders gevraagd de toegang tot het net te beëindigen. Wij hebben die toestemming gegeven op 20 december. 

3. Wat als Fluvius de toegang van Watz tot het distributienet niet zou beëindigen? Zou Watz dan verder kunnen leveren?

Nee. Watz heeft aangekondigd een aanvraag in te dienen bij de ondernemingsrechtbank voor de opening van een gerechtelijke reorganisatie. Door die aanvraag geniet Watz tijdelijk bescherming tegen zijn schuldeisers. 

Ontzegt Fluvius een leverancier de toegang tot het net? Of wordt een procedure van gerechtelijke reorganisatie geopend? In beide gevallen kan die leverancier geen elektriciteit of aardgas meer leveren. Fluvius treedt dan onmiddellijk op als noodleverancier en neemt de levering over. Dat is zo bepaald in de Vlaamse regelgeving. 

4. UPDATE: Watz is failliet. Wat betekent dat?

De ondernemingsrechtbank van Antwerpen heeft op 14 april 2022 het faillissement uitgesproken. Heeft een onderneming schulden en is zij niet meer in staat om die te betalen? Dan verklaart de rechtbank die onderneming failliet. 

Door het faillissement mag de onderneming zelf niet meer beslissen over haar bezittingen. De rechtbank duidt iemand aan die dat mag doen. Dat is de curator. 

De curator van het faillissement van Watz is Sylvia Lagrou.  

Wat nu? Doe de V-test: sluit zo snel mogelijk een nieuw contract af

5. Wat moet ik als klant van Watz nu doen?

U moet een nieuw contract afsluiten met een andere elektriciteits-/aardgasleverancier. Dat doet u best zo snel mogelijk. De prijs die u bij Fluvius in zijn rol als noodleverancier betaalt, is hoger dan het huidige aanbod op de markt.

Doe daarom de V-test®. De V-test® vergelijkt objectief alle huidige aangeboden contracten voor elektriciteit en aardgas van alle energieleveranciers op de Vlaamse markt. Op basis van uw jaarlijks verbruik kan u snel en eenvoudig berekenen hoeveel u het komende jaar zou betalen als u vandaag een energiecontract afsluit. Vermeld aan uw nieuwe leverancier altijd duidelijk welk specifiek contract u wil. U vindt de contractnaam in de tweede kolom van de resultatentabel van de V-test®. 

Sloot u vóór 21 januari 2022 een nieuw contract af? Dan kon uw nieuwe leverancier dat contract laten ingaan vanaf 21 december. In dat geval ontvangt u geen factuur van Fluvius, enkel van uw nieuwe leverancier. 

Lees ook het antwoord op de vraag ‘Welke energieprijs betaal ik bij Fluvius in zijn rol als noodleverancier?’ 

6. Ik ontving een voorstel van Watz om over te stappen naar energieleverancier Mega. Wat doe ik daarmee?

Watz raadt zijn klanten aan om over te stappen naar energieleverancier Mega. Watz heeft met die leverancier een akkoord gesloten. Let op: dat is niet hetzelfde als een overname. Bij een overname behoudt u bij uw nieuwe leverancier de prijsvoorwaarden van uw huidig contract. Dat is hier niet het geval.  

Krijgt u een contractvoorstel van Mega? Bekijk dan niet alleen dat voorstel, maar het volledige aanbod op de markt. Doe daarom de V-test®. Maak daarna een weloverwogen keuze.  

Lees ook het antwoord op de vraag ‘Welke energieprijs betaal ik bij Fluvius in zijn rol als noodleverancier?’ 

7. Naar welke leverancier stap ik best over voor mijn elektriciteit en/of aardgas?

Wil u weten welk elektriciteits- en/of aardgascontract voor u de beste keuze is? Dan raden wij aan om de V-test® te doen. 

De V-test® vergelijkt objectief alle actueel aangeboden contracten voor elektriciteit en aardgas van alle energieleveranciers op de Vlaamse markt. Op basis van uw jaarlijks verbruik berekent u snel en eenvoudig hoeveel u het komende jaar zou betalen als u vandaag een energiecontract afsluit. Vermeld aan uw nieuwe leverancier altijd duidelijk welk specifiek contract u wil. U vindt de contractnaam in de tweede kolom van de resultatentabel van de V-test®.

Lees ook het antwoord op de vraag ‘Zijn er nog andere energieleveranciers die in slechte papieren zitten?’ 

Facturatie Fluvius

8. Welke energieprijs betaal ik bij Fluvius in zijn rol als noodleverancier?

De prijs die u betaalt voor de elektriciteit en/of het aardgas dat Fluvius u levert in zijn rol als noodleverancier vindt u terug op de website van Fluvius en in de V-test®. Die prijs is vastgelegd door Fluvius. Er is geen gereguleerde prijs of prijsformule voor noodlevering. De regulering van de energieprijzen is een federale bevoegdheid.  

De prijs die u bij Fluvius in zijn rol als noodleverancier betaalt, is hoger dan het huidige aanbod op de markt. U sluit dus best zo snel mogelijk een contract af met een nieuwe energieleverancier.

Hebt u recht op het sociaal tarief? Dan krijgt u ook het sociaal tarief bij Fluvius in zijn rol als noodleverancier en bij uw nieuwe leverancier. Let wel: de FOD Economie moet eerst opnieuw bevestigen dat u recht hebt op het sociaal tarief. Die bevestiging kan tot drie maanden duren. Fluvius en/of uw nieuwe leverancier kunnen het sociaal tarief pas nadien toepassen. Hebt u ondertussen al een factuur van hen ontvangen? Dan vergoeden zij nadien wat u te veel betaalde. Fluvius doet al het mogelijke om u meteen correct te factureren. Daardoor krijgt u uw factuur van Fluvius mogelijk met enige vertraging. 

9. Hoe bepaalt Fluvius het bedrag van mijn factuur voor noodlevering?

Bent u een huishoudelijke afnemer ? Dan stuurt Fluvius u voorschotfacturen. Die worden berekend op basis van een geschat energieverbruik. Bent u overgestapt naar een nieuwe energieleverancier? Dan krijgt u nog een slotfactuur van Fluvius. 

Bent u een niet-huishoudelijke afnemer? Dan stuurt Fluvius u geen voorschotfacturen. Omdat Fluvius in zijn rol als noodleverancier maar heel tijdelijk (maximaal 60 dagen) aan u levert, stuurt Fluvius u enkel een slotfactuur.  

Betaalde u voorschotten aan Watz? Dan worden die op de factuur van Fluvius niet in mindering gebracht.

Sloot u vóór 21 januari 2022 een nieuw contract af? Dan kon uw nieuwe leverancier dat contract laten ingaan vanaf 21 december. In dat geval ontvangt u geen factuur van Fluvius, enkel van uw nieuwe leverancier. 

Lees ook het antwoord op de vraag ‘Ik heb een tegoed van Watz. Krijg ik dat nog terug?’  

10. Welke meterstand gebruikt Fluvius voor mijn slotfactuur?

Hebt u een digitale meter ? Dan leest Fluvius uw meterstand op afstand uit op 21 december 2021.  

Hebt u een klassieke meter? Dan schat Fluvius uw meterstand op 21 december 2021 op basis van uw verbruik van de vorige periode. U kan het geschatte energieverbruik door Fluvius niet betwisten. Geeft u binnen een redelijke termijn de werkelijke wisselmeterstand (uw meterstand op 21/12/2021) door aan Fluvius? En valt die binnen bepaalde grenzen? Dan kan de geschatte meterstand aangepast worden.

Sluit u een nieuw contract af met een andere energieleverancier? Geef dan de wisseldatum en wisselmeterstand mee aan uw nieuwe leverancier. Hij bezorgt die op zijn beurt aan Fluvius. 

Sloot u vóór 21 januari 2022 een nieuw contract af? Dan kon uw nieuwe leverancier dat contract laten ingaan vanaf 21 december. In dat geval ontvangt u geen factuur van Fluvius, enkel van uw nieuwe leverancier. 

Lees ook het antwoord op de vraag ‘Wat moet ik als klant van Watz nu doen?’ 

Zonnepanelen

11. Ik heb zonnepanelen en een klassieke meter. Welke impact heeft de overstap naar Fluvius en/of een nieuwe elektriciteitsleverancier voor mij?

Fluvius schat uw meterstand op 21 december 2021. Hebt u op dat moment een overschot opgebouwd door het terugdraaien van de teller wanneer u elektriciteit op het net zet? Dan verliest u dat overschot

U betaalt bij Fluvius de prijzen noodlevering voor uw afname na terugdraaien van de teller. Die prijzen vindt u terug op de website van Fluvius en in de V-test®. Daarnaast betaalt u ook het prosumententarief .

Stapt u over naar een nieuwe elektriciteitsleverancier op een later moment, dan geeft u nog eens uw meterstand door. Hebt u ondertussen een nieuw overschot opgebouwd? Dan verliest u ook dat overschot. Tenzij u met uw nieuwe leverancier hebt afgesproken dat hij u al vanaf 21 december elektriciteit levert. Sloot u vóór 21 januari 2022 een nieuw contract af? Dan kon uw nieuwe leverancier dat contract laten ingaan vanaf 21 december. In dat geval ontvangt u geen factuur van Fluvius, enkel van uw nieuwe leverancier.

Lees ook het antwoord op de vraag ‘Wat moet ik als klant van Watz nu doen?’ 

12. Ik heb zonnepanelen en een digitale meter. Wat gebeurt er met mijn injectie wanneer Fluvius aan mij levert?

Hebt u een afname- en terugleveringscontract bij Watz? Fluvius betaalt u geen terugleveringsvergoeding voor de elektriciteit die u op het net zet. Fluvius zorgt enkel voor het verderzetten van de levering. Fluvius is niet verplicht om uw teruglevering te vergoeden. Dat is zo bepaald in de Vlaamse wetgeving. 

Wij raden u dus aan om zo snel mogelijk een afname- en terugleveringscontract af te sluiten met een nieuwe elektriciteitsleverancier. 

Doe daarom de V-test®. De V-test® vergelijkt objectief alle actueel aangeboden afname- en terugleveringscontracten van alle elektriciteitsleveranciers op de Vlaamse markt. Gebruik daarna onze berekeningstool. Zo rekent u uit hoeveel u per jaar betaalt als u elektriciteit koopt en verkoopt. Vermeld aan uw nieuwe leverancier altijd duidelijk welk specifiek contract u wil. U vindt de contractnaam duidelijk in de tweede kolom van de resultatentabel van de V-test®. 

Sloot u vóór 21 januari 2022 een nieuw contract af? Dan kon uw nieuwe leverancier dat contract laten ingaan vanaf 21 december. In dat geval ontvangt u geen factuur van Fluvius, enkel van uw nieuwe leverancier.

Hebt u een afnamecontract bij Watz maar een terugleveringscontract bij een andere leverancier? U blijft een terugleveringsvergoeding van die andere leverancier ontvangen in de periode dat Fluvius u elektriciteit levert. 

Lees ook het antwoord op de vraag ‘Wat moet ik als klant van Watz nu doen?’ 

13. Ik heb zonnepanelen. Heeft de overstap naar Fluvius een impact op de toekenning en uitbetaling van groenestroomcertificaten?

Nee, de overstap naar Fluvius in zijn rol als noodleverancier heeft geen enkele impact. Hebt u recht op groenestroomcertificaten ? De toekenning en uitbetaling ervan blijft gewoon doorlopen.

Facturatie Watz

14. Zal ik als klant van Watz een slotfactuur ontvangen?

Ja. Watz is verplicht om een slotfactuur op te maken voor uw verbruik sinds de vorige afrekening tot 21 december 2021. 

Hebt u hier vragen over? Neem dan contact op met de curator via hallo@watz.be

15. UPDATE: Moet ik mijn facturen van Watz nog betalen?

U moet altijd betalen voor de energie die u verbruikt. 

Hebt u nog openstaande facturen van Watz of krijgt u een slotfactuur? Betaalt u die niet, dan kan de curator een betaling eisen. 

Hebt u vragen over uw factuur? Of wil u uw factuur betwisten? Neem dan contact op met de curator via hallo@watz.be.  

Lees ook het antwoord op de vraag ‘Zal ik als klant van Watz een slotfactuur ontvangen?’ 

16. UPDATE: Ik heb een tegoed van Watz. Krijg ik dat nog terug?

Die vraag kan momenteel niet beantwoord worden. De curatoren handelen het faillissement af en in de komende tijd bekijken ze of alle schulden betaald kunnen worden. Dus ook de schulden aan klanten. Als u een tegoed heeft van Watz dan kan u een aangifte van schuldvordering voor dat bedrag doen.

Hoe aangifte doen? Bij voorkeur via www.regsol.be (gratis). Aangifte van schuldvordering via e-mail is niet mogelijk.

Sociaal tarief

17. Ik heb recht op het sociaal tarief. Moet ik dan wel een contract afsluiten met een nieuwe leverancier?

Ja, ook u moet een elektriciteits-/aardgascontract afsluiten met een nieuwe leverancier. 

Sloot u vóór 21 januari 2022 een nieuw contract af? Dan kon uw nieuwe leverancier dat contract laten ingaan vanaf 21 december. In dat geval ontvangt u geen factuur van Fluvius, enkel van uw nieuwe leverancier.

U krijgt het sociaal tarief bij Fluvius in zijn rol als noodleverancier en bij uw nieuwe leverancier. Let op: de FOD Economie moet eerst opnieuw bevestigen dat u recht hebt op het sociaal tarief. Die bevestiging kan tot drie maanden duren. Fluvius en/of uw nieuwe leverancier kunnen het sociaal tarief pas nadien toepassen. Hebt u ondertussen al een factuur van hen ontvangen? Dan vergoeden zij nadien wat u te veel betaalde. Fluvius doet al het mogelijke om u meteen correct te factureren. Daardoor krijgt u uw factuur van Fluvius mogelijk met enige vertraging. 

Werd u klant bij uw nieuwe leverancier vanaf 21 december? Dan moet de bevestiging door de FOD Economie maar één keer gebeuren, aan uw nieuwe leverancier.   

Algemene info energieprijzen

18. Waarom zijn de energieprijzen zo sterk gestegen? Is dat enkel in Vlaanderen het geval

De laatste maanden zien we op de groothandelsmarkten een sterke stijging van de prijzen voor elektriciteit en aardgas. De hogere prijzen zijn er niet enkel in België en Vlaanderen, maar in heel Europa. 

Voor aardgas zijn de prijzen begin 2022 6 keer hoger dan begin vorig jaar. De prijzen voor elektriciteit zijn 4 keer zo hoog. U kan de prijstendensen op de groothandelsmarkten opvolgen op onze website: evolutie indexatieparameters op basis van groothandelsprijzen.

Er zijn verschillende oorzaken voor de huidige stijging van de aardgasprijzen:  

 • een grote vraag naar aardgas vanuit China; 
 • de toename van de economische activiteit na COVID-19; 
 • lager dan normale opslagniveaus van aardgas in Europa; 
 • een verminderd aanbod van aardgas via de aardgaspijplijnen.

Op de elektriciteitsmarkt verklaren vooral de prijsstijgingen van aardgas, steenkool en CO2 de verhoging van de prijzen. 

19. Welke impact hebben de hoge energieprijzen op gezinnen en bedrijven?

Energieleveranciers rekenen de hogere prijzen op de groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas door aan hun klanten. 

Hebt u een variabel contract? Dan schommelt de prijs mee met de stijgingen en dalingen van de markt. Bij sommige contracten wijzigt de prijs per kwartaal, bij andere contracten gebeurt dat elke maand. De prijsstijgingen hebben dus vrijwel meteen een impact op uw factuur. Mogelijk heeft uw leverancier al voorgesteld om uw voorschotbedrag te verhogen. Kiest u ervoor om dat niet te doen? Dan zal uw jaarafrekening waarschijnlijk een stuk hoger zijn dan gewoonlijk. 

Hebt u een vast contract met een prijs die lager is dan de huidige hoge prijzen en dat contract loopt nog niet af? Dan is er voorlopig geen impact op uw factuur. 

Sluit u een nieuw energiecontract af of wordt uw huidig contract verlengd? De prijs van uw nieuw of verlengd contract is waarschijnlijk een stuk hoger dan wat u gewoon was. 

U kan de impact van de huidige prijsstijgingen opvolgen op onze website: evolutie gemiddelde elektriciteitsfactuur, evolutie gemiddelde gasfactuur. Een gemiddeld gezin betaalt volgens het contractaanbod van januari naar verwachting een jaarprijs die 4 keer zo hoog is voor aardgas dan een jaar geleden en bijna dubbel zo hoog voor elektriciteit. Voor aardgas is die geschatte jaarprijs in januari 3.660 €, voor elektriciteit 1.701 €. 

De hogere facturen leiden mogelijk tot meer betalingsproblemen bij gezinnen en bedrijven. De federale en Vlaamse regering nemen wel een aantal maatregelen die de energiefactuur moeten verlichten.  

20. Waarom zijn de hoge energieprijzen ook een uitdaging voor de energieleveranciers?

De hoge energieprijzen kunnen de kaspositie van een energieleverancier verslechteren. De kaspositie is de verhouding tussen zijn uitgaven en inkomsten.  

Hoe komt dat? 

 • Een leverancier levert u energie. Voor contracten met een vaste prijs koopt hij die energie grotendeels aan op de langetermijnmarkt. Dat doet hij op het moment dat u een contract afsluit. De prijs die op dat moment op de langetermijnmarkt geldt, bepaalt mee de prijs van uw contract. Een energieleverancier moet op elk moment de energievraag van zijn klanten kunnen beantwoorden. Daarom gebeurt het dat de leverancier energie moet aankopen op de kortetermijnmarkt. Dat doet hij momenteel aan heel hoge prijzen. Dat kan een negatieve invloed op zijn kaspositie geven. Zeker wanneer hij veel energie moet aankopen op die kortetermijnmarkt:  bijvoorbeeld omdat het heel koud is en zijn klanten meer dan gewoonlijk verbruiken.  
 • Het merendeel van de huishoudelijke afnemers en kmo’s heeft een vast elektriciteits- en/of aardgascontract. De prijs verandert niet tijdens de looptijd van het contract. Maar de prijzen op de groothandelsmarken nemen wel sterk toe.  
 • Huishoudelijke afnemers en kmo’s kunnen hun contract op elk moment opzeggen. Dat doen ze bijvoorbeeld wanneer de groothandelsprijzen dalen en er goedkopere contracten worden aangeboden. Ze moeten enkel rekening houden met een opzegtermijn van 1 maand. Leveranciers kunnen dat niet. Zij kunnen een contract niet zomaar beëindigen wanneer de groothandelsprijzen stijgen. 
 • De elektriciteits- en aardgasfactuur van sommige gezinnen en bedrijven is in de voorbije maanden meer dan verdubbeld. Het gaat dan over klanten met een variabel contract. Bij die klanten schommelt de prijs mee met de stijgingen en dalingen van de markt. Voor klanten met een vast contract wordt de prijsstijging pas voelbaar wanneer ze een nieuw contract afsluiten. De hogere facturen leiden mogelijk tot meer betalingsproblemen. Dat hogere risico op wanbetaling heeft een impact op de leverancier. 
 • Momenteel hebben ongeveer 15% van de Vlaamse gezinnen recht op het sociaal tarief. Leveranciers leveren energie aan die klanten aan het lage sociaal tarief. Ze krijgen het verschil met de gebruikelijke marktprijs voor een deel van die klanten pas ruime tijd later terug van de overheid.  Die prefinanciering door de leverancier zorgt voor extra druk op zijn kaspositie. 

Daarom ondernemen sommige leveranciers bepaalde acties, zoals:  

 • Ze raden hun klanten aan om het voorschotbedrag te verhogen. Zo willen ze mogelijke betalingsproblemen door een hoge jaarafrekening vermijden. Ze kunnen de hogere prijzen op die manier ook sneller doorrekenen. Dat komt hun kaspositie ten goede. De regelgeving over voorschotbedragen is een federale bevoegdheid. 
 • Ze bieden tijdelijk enkel variabele contracten aan.  

Leveranciers doen dat om deze moeilijke periode zo goed als mogelijk door te komen.  

21. Zijn er nog andere energieleveranciers die in slechte papieren zitten?

De huidige marktomstandigheden zijn een uitdaging voor alle energieleveranciers. Vooral de ongezien hoge gasprijzen zijn een reden tot bezorgdheid. Zeker met de winter in het vooruitzicht. 

Wij volgen alle energieleveranciers in Vlaanderen op. Sinds september houden we constant de vinger aan de pols. Ook wisselen we informatie uit met de andere Belgische energieregulatoren. Maar met 100% zekerheid uitsluiten dat nog andere leveranciers in problemen komen kunnen wij niet.

Wij kunnen niet ingaan op de specifieke situatie van een energieleverancier. Heeft een leverancier het financieel moeilijk? Dan kunnen wij klanten daar niet op voorhand van op de hoogte brengen. Dat zou alle mogelijke oplossingen teniet doen en de overlevingskansen van de onderneming verkleinen.

Gebeurt er ook iets met uw leverancier? Dan valt u in elk geval nooit meteen zonder elektriciteit of aardgas!

We hebben in Vlaanderen een concurrentiële energiemarkt met heel wat verschillende leveranciers. Die concurrentie zorgt voor druk op de prijzen en een ruime keuze voor de klant. Dat biedt op termijn de beste garantie voor een betaalbare energiefactuur voor iedereen. Het is onze bezorgdheid dat die goede omstandigheden er ook na deze moeilijke periode nog zullen zijn.  

22. Welke rol neemt de VREG op in deze situatie?

Wij zien toe op de goede werking van de markt: op korte termijn, maar ook op lange termijn. Vanuit die rol informeren wij u en moedigen u aan om bewust een energieleverancier te kiezen. Onze V-test® is daarvoor een handig hulpmiddel. Wij volgen de energieleveranciers in Vlaanderen op. Wij monitoren het aanbod en de activiteit op de markt en publiceren deze informatie op onze website

In de huidige situatie willen wij u als klant van Watz zo goed mogelijk informeren. Dat doen we met deze veelgestelde vragen en de V-test®. Wij zorgen er mee voor dat het vertrek van Watz uit de markt zo goed mogelijk verloopt. Tegelijk blijven wij alle andere leveranciers in Vlaanderen opvolgen en overleggen daarover met de andere Belgische energieregulatoren. 

Wat doen wij niet? 

 • De noodleverancier aanstellen en bepalen hoe lang die aan klanten mag leveren. Dat bepaalt de Vlaamse wetgeving en de Vlaamse Regering. 
 • De prijzen voor noodlevering bepalen. Dat doet Fluvius. U vindt de huidige prijzen noodlevering op de website van Fluvius en in de V-test®. Er is geen gereguleerde prijs of prijsformule voor noodlevering. De regulering van de energieprijzen is een federale bevoegdheid.   

Andere vraag

23. Hebt u een andere vraag?

 • Hebt u een vraag over de prijzen noodlevering die u bij Fluvius betaalt?
  Raadpleeg eerst de website van Fluvius. Vindt u niet wat u zoekt? Neem contact op met Fluvius: contactpagina van Fluvius.  

  Fluvius stuurt alle klanten van Watz een e-mail of brief. Daarin staat ook een telefoonnummer waarop je Fluvius kan bereiken. 
   
 • Hebt u een vraag over uw meterstanden of uw factuur van Fluvius in zijn rol als noodleverancier
  Raadpleeg eerst de website van Fluvius. Vindt u niet wat u zoekt? Neem contact op met Fluvius: contactpagina van Fluvius

  Fluvius stuurt alle klanten van Watz een e-mail of brief. Daarin staat ook een telefoonnummer waarop je Fluvius kan bereiken.
   
 • Hebt u een vraag over uw facturen van Watz (voorschot, jaarafrekening of slotfactuur) of al betaalde voorschotten?  
  Neem contact op met de curator via hallo@watz.be.
   
 • Hebt u een vraag over de V-test®?
  Bekijk eerst de veelgestelde vragen op onze website. Vindt u niet wat u zoekt? Neem contact met ons op: contactformulier.  
   
 • Hebt u een vraag over een specifiek contract in de V-test®?
  Neem contact op met de energieleverancier die het contract aanbiedt.