10 misvattingen over het capaciteitstarief weerlegd

1. Het capaciteitstarief komt bovenop de huidige factuur. 
Neen, het capaciteitstarief is geen bijkomend tarief. Het gaat enkel over een andere verdeling van de netkosten over alle afnemers.
 

2. Alleen wie een digitale meter heeft, betaalt het capaciteitstarief. 
Dat is niet zo. Iedereen betaalt het capaciteitstarief. Bij gezinnen en kleine bedrijven met een klassieke meter wordt het enkel op een andere manier aangerekend. Omdat de klassieke meter geen pieken kan meten, betaalt u een vast bedrag. Voor grote bedrijven is het capaciteitstarief al langer van toepassing. 
 

3. Zuinig zijn met energie loont niet meer. 
Toch wel, voor een doorsnee gezin gaat het capaciteitstarief om zo’n 18% van de totale factuur. Alle andere kosten blijven op basis van uw verbruik (kWh). Minder verbruiken is dus minder betalen. 
 

4. Ik heb een 3-fasige aansluiting, dus ik betaal meer.  
Neen, het aansluitingsvermogen en type aansluiting (1-fasig of 3-fasig) speelt geen enkele rol in de berekening van het capaciteitstarief. Enkel het piekvermogen dat uw digitale meter registreert telt. 
 

5. Ik mag mijn elektrische toestellen niet meer samen aanzetten. 
Natuurlijk wel! U hoeft zeker niet aan comfort in te binden of uw dagschema om te gooien. U kunt uw gebruikelijke huishoudelijke toestellen samen aanzetten. Dat heeft in de meeste gevallen maar een beperkte impact op het capaciteitstarief dat u betaalt. Vooral voor wie bepaalde ‘zware verbruikers’ heeft, zoals een elektrische wagen of warmtepomp , wordt het interessanter om het gebruik ervan te spreiden en de installatie eventueel slim aan te sturen.
 

6. Ook de injectiepieken van mijn zonnepanelen tellen mee voor het capaciteitstarief.  
Neen, het capaciteitstarief is een afnametarief. Enkel afnamepieken spelen een rol in de berekening, injectiepieken niet. Eigenaars van zonnepanelen (< 10 kVA ) betalen ook in 2023 geen injectietarief.  
 

7. Een piek in de vroege avond kost meer. 
Neen, voor het capaciteitstarief maakt het niet uit op welk moment uw hoogste piek valt.  Ook voor de overige nettarieven op basis van uw verbruik (kWh) speelt het moment waarop u elektriciteit afneemt niet langer een rol. Het huidige onderscheid tussen dag- en nachttarief verdwijnt namelijk. 
 

8. Mijn maandpiek = som van de vermogens van alle elektrische toestellen die ik samen aanzet. 
Dat klopt niet. U kan uw maandpiek niet zelf inschatten door een optelsom te maken van het maximaal vermogen van alle elektrische toestellen die u samen aanzet. Huishoudelijke toestellen werken niet altijd een kwartier lang én werken vaak niet de hele tijd aan vol vermogen. Uw gemiddeld vermogen over een kwartier zal dus een stuk lager liggen dan het resultaat van deze optelsom. Wilt u inzicht krijgen in uw verbruik en uw piekvermogen? Kijk dan in mijn.fluvius.be. Meer weten? Bekijk dan het filmpje 'van kwartiervermogen tot gemiddelde maandpiek'.
 

9. Voor pieken boven 2,5 kW betaal ik een hoger tarief. 
Neen, u betaalt voor elke kW evenveel. De waarde van 2,5 kW is een ondergrens, geen streefcijfer! Een gezin met de gebruikelijke huishoudelijke toestellen heeft typisch een maandpiek die hoger ligt dan 2,5 kW. De ondergrens zorgt er enkel voor dat iedereen een minimale bijdrage betaalt in de netkosten
 

10. Het capaciteitstarief is nadelig voor elektrische wagens. 
Dat is niet zo. Wie een elektrische wagen heeft of aankoopt, krijgt met het capaciteitstarief meer mogelijkheden dan vandaag om te besparen op zijn factuur.  Door uw wagen te laden op momenten dat u weinig andere toestellen gebruikt of eventueel te laden met een slimme laadpaal betaalt u met een digitale meter  doorgaans minder dan vandaag.