Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Welk bedrag?

De minimumsteun neemt jaar na jaar geleidelijk af voor nieuwe zonnepanelen. Het bedrag dat u per certificaat ontvangt, hangt af van

  • het maximaal AC-vermogen van de omvormer(s), en van
  • de datum van indienstname van uw zonnepanelen. Deze datum kan ten vroegste gelijk zijn aan de datum van de AREI-keuring. De datum van indienstname bepaalt naast het bedrag ook de start van de periode van 20 of 10 jaar.

 

Installaties met een vermogen van maximaal 250 kW:

Datum indienst­name

Minimumsteun per certificaat

Duur

2006-2009

450 euro

 

 

 

20 jaar

2010

350 euro

januari tem juni 2011

330 euro

juli tem september 2011

300 euro

oktober tem december 2011

270 euro

januari tem maart 2012

250 euro

april tem juni 2012

230 euro

juli 2012

210 euro

augustus tem december 2012

90 euro

10 jaar

voor 2013 en 2014

zie Systeem vanaf 2013

 

Installaties met een vermogen van meer dan 250 kW:

Datum indienst­name

Minimumsteun per certificaat

Duur

2006-2009

450 euro

 

20 jaar

2010

350 euro

januari tem juni 2011

330 euro

juli tem september 2011

240 euro

oktober tem december 2011

150 euro

januari tem juli 2012

90 euro

augustus tem december 2012

90 euro

10 jaar

voor 2013 en 2014

 zie Systeem vanaf 2013

Als voor een installatie een bouw- én een milieuvergunning vereist is (wat zelden het geval is voor installaties op zonne-energie), hebt u de keuze tussen de minimumsteun die van kracht was op het moment dat de laatste van de twee vergunningen werd bekomen, en de minimumsteun op het moment van indienstname, op voorwaarde dat de installatie tijdig in dienst wordt genomen.

Bovenstaande bedragen worden uitbetaald door de Vlaamse distributienetbeheerders. Daarnaast bestaat voor zonnepanelen die voor 1 augustus 2012 in dienst werden genomen ook de mogelijkheid om hun groenestroomcertificaten gedurende 10 jaar na indienstname aan Elia te verkopen, voor 150 euro per stuk.

> Wat is de datum van AREI-keuring?
> Vanaf wanneer ontvangt u groenestroomcertificaten?