Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Veranderen van energieleverancier

Veranderen van energieleverancier is heel eenvoudig. U hoeft niet bang te zijn om te veranderen en over te stappen naar een andere energieleverancier. De VREG laat enkel energieleveranciers toe die voldoen op financieel, technisch en juridisch vlak. Zelfs wanneer een leverancier toch zijn vergunning zou verliezen, valt u niet zonder elektriciteit en/of aardgas dankzij een zogenaamde ‘noodleverancier’.

 • U wilt wel een zien of het voor u goed is om te veranderen van energieleverancier?
  Doe de V-test om te zien wie voor u de beste energieleverancier is. U kan bij het veranderen van energieleverancier voor twee aparte leveranciers kiezen, één voor elektriciteit en één voor aardgas.
 • U wilt veranderen van energieleverancier en u hebt een nieuw energiebedrijf gekozen?
  Zodra u een energiecontract afsluit, zal uw nieuwe energieleverancier uw oude energieleverancier contacteren. Zij regelen de overdracht onderling. Er zijn leveranciers met een wachttijd voor nieuwe klanten. Vraag altijd na vanaf welke datum uw nieuwe leverancier u kan beginnen leveren. 
 • Uw nieuwe energieleverancier meldt de overstap aan uw netbeheerder.
  Hij doet dat tijdig, zodat uw netbeheerder tijd heeft om uw meterstand op te vragen (via een meteropnamekaart). Als u uw meterstand niet doorgeeft, zal uw netbeheerder bij het veranderen van energieleverancier een schatting maken op basis van uw vorige verbruiksgegevens.
 • Uw netbeheerder bezorgt de (geschatte) meterstand aan uw oude energieleverancier zodat hij de slotfactuur kan opmaken. Uw nieuwe energieleverancier krijgt bepaalde informatie die hem zal helpen bij het inschatten van het voorschotbedrag dat u moet betalen.

OPGEPAST: als u zonnepanelen heeft, moet u goed opletten wanneer u van leverancier verandert. Om geen geproduceerde stroom te verliezen verandert u best in uw meteropnamemaand. Meer informatie

Gratis van leverancier veranderen

Sinds 13 september 2012 kunnen gezinnen en KMO's gratis van leverancier veranderen.

Dit geldt voor:

 • Gezinnen (huishoudelijke afnemers) met een contract van bepaalde of onbepaalde duur
 • Zelfstandigen en KMO's met een contract van bepaalde of onbepaalde duur en een jaarverbruik van:
  o    maximaal 50 MWh voor elektriciteit
  o    maximaal 100 MWh voor aardgas

Uw nieuwe leverancier regelt alles voor u

Als u van leverancier wilt veranderen, moet u enkel een contract met een andere leverancier tekenen.
Uw nieuwe leverancier regelt alles voor u zodat u binnen de maand kunt veranderen. Er zijn energieleveranciers met een wachttijd voor nieuwe klanten. Vraag altijd na vanaf welke datum uw nieuwe leverancier u kan beginnen leveren. 

Federale wetgeving

De wetgeving vindt u via federale_wet_250812_diverse_bepalingen_energie.pdf.

Als u hierover vragen heeft, neemt u best contact op met de bevoegde dienst: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie op het gratis nummer 0800 120 33.

Mogelijke problemen bij het veranderen van energieleverancier

 • U ontvangt energiefacturen van twee energieleveranciers voor hetzelfde verbruik?

  Eén van beide energieleveranciers heeft in dat geval niet het nodige gedaan om bij het veranderen zijn facturatie naar u stop te zetten of er is een onterechte leverancierswissel gebeurd. Contacteer één van hen om deze fout te laten rechtzetten.

 • U ontvangt bij het veranderen van energieleverancier geen slotfactuur van uw oude energieleverancier of u ontvangt geen voorschotfacturen van uw nieuwe leverancier?

  De betrokken energieleverancier heeft wellicht nog geen of onvolledige meetgegevens ontvangen van uw netbeheerder. Hij kan bijgevolg geen berekeningen maken voor de slotfactuur of het voorschot. Het is ook mogelijk dat hij uw leverancierswissel nog niet in orde gebracht heeft. Als na het veranderen van energieleverancier de facturen meer dan 2 maanden op zich laten wachten, contacteert u best uw energieleverancier.

Onterechte leverancierswissel

Als u elektriciteit en/of aardgas ontvangt van een bepaalde energieleverancier zonder bij hem een contract afgesloten te hebben, spreken we van een onterechte leverancierswissel.

De oorzaak van een onterechte leverancierswissel is meestal een fout in de communicatie tussen de betrokken energieleverancier en de netbeheerder. Let er op dat u uw leverancier de juiste EAN-code bezorgt. U kunt deze opvragen bij uw netbeheerder.

Als u het slachtoffer bent van een onterechte leverancierswissel zult u van uw netbeheerder een meteropnamekaart en van uw ‘oude’ energieleverancier een brief ontvangen. U kunt de situatie rechtzetten door de onterechte leverancierswissel te melden bij uw zogenaamde ‘nieuwe’ energieleverancier. Die moet de leverancierswissel dan annuleren. Geef hem duidelijk uw naam, adres en EAN-code door.

Tags