Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Soorten energiecontracten

  • Contract op privénaam (huishoudelijk contract): dit contract sluit u af voor het verbruik in de woning waar u gedomicilieerd bent. U krijgt een bepaalde hoeveelheid gratis elektriciteit en u bent beschermd als u uw factuur laattijdig of niet betaalt.
  • Contract op privénaam voor een tweede woning: dit contract sluit u bijvoorbeeld af voor het verbruik van uw tweede verblijf aan zee of in de Ardennen. U krijgt geen gratis elektriciteit voor deze woning en u bent niet beschermd als u uw factuur laattijdig of niet betaalt.
  • Contract op naam van een bedrijf (professioneel contract): dit contract wordt afgesloten voor het verbruik in een handelszaak of bedrijf. U krijgt geen gratis elektriciteit en u bent niet beschermd als u de factuur laattijdig of niet betaalt.
  • Gemengd contract: dit contract wordt afgesloten op naam van een bedrijf, maar dient deels voor een woning, deels voor een zaak. Als u als zelfstandige boven uw winkel woont, hebt u bijvoorbeeld zo een contract nodig. U krijgt dan geen gratis elektriciteit en u bent niet beschermd als u de factuur laattijdig of niet betaalt.
  • Leegstandscontract: dit is een contract aan leegstandstarief. Meestal gaat het om een gewoon elektriciteitscontract waarbij u een lager voorschot betaalt. U kunt het afsluiten als u eigenaar bent van een woning die tijdelijk leegstaat (bv. u hebt nog geen nieuwe huurder gevonden).

Contracten van bepaalde en onbepaalde duur

Er zijn contracten van onbepaalde duur en contracten van bepaalde duur: die lopen over 1, 2 of 3 jaar.

Geen verbrekingsvergoeding meer voor gezinnen en KMO's

Gezinnen en KMO’s moeten geen verbrekingsvergoeding meer betalen sinds 13 september 2012. Dit is een beslissing van de federale overheid. Ter informatie: een KMO is een bedrijf met een maximumverbruik van 50 MWh elektriciteit en 100 MWh aardgas.
Voor grotere bedrijven geldt nog wel een verbrekingsvergoeding. In de Algemene Voorwaarden van het contract staan de opzegvoorwaarden.

Om gratis te veranderen van leverancier moeten gezinnen en KMO’s enkel een contract met een andere leverancier tekenen.
De nieuwe leverancier zorgt voor een vlotte leverancierswissel binnen de maand.

Federale wetgeving

Tags