Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Overzicht meterstanden

Nadat u uw meterstand in de databank ingegeven hebt, vindt u deze terug onder ‘Meterstand doorgeven’:

Onderaan vindt u een overzicht van alle meterstanden die u al hebt doorgegeven. Zolang de status van de meterstand ‘Nieuw’ is, kunt u de meterstand nog verwijderen (kruis) of aanpassen (potlood).

Een meterstand kan verschillende statussen hebben:

 • Nieuw: U hebt uw meterstand vandaag doorgegeven. De meterstand werd correct bewaard in de databank. Na 1 dag worden op basis van deze meterstand groene­stroom­certificaten aangemaakt. De meterstand krijgt dan de status ‘Goedgekeurd’ in het overzicht.
 • Niet goedgekeurd, na te kijken: De meterstand is niet realistisch voor uw installatie. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn:
  • de datum van indienstname of het vermogen van uw installatie in de databank komt niet (meer) overeen met de werkelijkheid;
  • u hebt de meterstand van uw elektriciteitsverbruik doorgegeven in plaats van uw productiemeter;
  • de datum van de eerste meterstand is (correct) gelijk aan de datum van de keuring, maar de installatie produceerde al voor de keuring elektriciteit . De waarde van de eerste meterstand moet dan gelijk zijn aan de meterstand op het moment van de keuring (en kan dus niet 0 kWh zijn).

  U moet bijkomende informatie bij uw meterstand aan de VREG bezorgen. Dat doet u via ons contactformulier waar u kiest voor de optie "mijn meterstand werd niet goedgekeurd", of per post met dit formulier

  Meestal blijkt dat inderdaad foutieve gegevens de afwijkende meterstand hebben veroorzaakt, en kan de meterstand worden goedgekeurd.

  Is dat niet het geval dan zal de VREG aan uw distributienetbeheerder vragen om ter plaatse te komen om samen met u na te gaan wat de oorzaak is van uw afwijkende meterstand. Uw netbeheerder zal u contacteren om een afspraak te maken voor dit bezoek. Dit kan tot drie maanden duren.

  Totdat de oorzaak van uw afwijkende meterstand werd gevonden, kunt u geen nieuwe meterstand invoeren en worden geen groenestroomcertificaten aangemaakt. Als blijkt dat alles in orde is, kunt u opnieuw meterstanden doorgeven. U verliest geen groenestroomcertificaten.

  Als u zich vergist heeft bij het doorgeven van uw meterstand, dan kan u de meterstand eenmalig verwijderen door te klikken op het rode kruisje. U kan dan meteen een nieuwe meterstand doorgeven.

 • Goedgekeurd: Uw meterstand werd goedgekeurd. De bijhorende groenestroomcertificaten zijn automatisch aan de netbeheerder verkocht.

In het overzicht heeft elke meterstand ook een ‘groenfactor’. Deze geeft aan welk aandeel afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen. Voor zonnepanelen is de groenfactor altijd gelijk aan 1: zonnepanelen leveren 100% groene stroom op.

De meting wordt vermenigvuldigd met de groenfactor. Een meterstand met groenfactor 0 komt dus niet in aanmerking voor groenestroomcertificaten. De eerste meterstand heeft altijd groenfactor 0. Meestal is de waarde van de beginmeterstand ook gelijk aan 0 kWh. Dat geldt niet bij een tweedehands productiemeter, als uw aanvraag te laat werd ingediend of als u uw installatie al voor de AREI-keuring hebt opgestart en u dus groenestroom­certificaten verliest.

> Wanneer betaalt uw netbeheerder?
> Waarom krijg ik geen groenestroomcertificaten voor productie van voor de AREI-keuring?