Zonnepanelen

Na de plaatsing en de keuring van uw zonnepanelen moet u de PV-installatie aanmelden bij uw netbeheerder.
Voor een bepaalde hoeveelheid elektriciteit die uw zonnepanelen produceren krijgt u een groenestroomcertificaat. Eigenaars van zonnepanelen ≤ 10kW moeten zelf hun meterstand doorgeven aan hun netbeheerder. Voor grotere installaties zorgt uw netbeheerder ervoor dat die gegevens maandelijks overgemaakt worden met het oog op de aanmaak van de groenestroomcertificaten.
Als uw zonnepanelen niet groter zijn dan 10 kW mag u de geproduceerde elektriciteit in mindering brengen van uw afname. In praktijk gebeurt dit door de plaatsing van een zogenaamde terugdraaiende teller.
Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700