Zonnepanelen

Na de plaatsing en de keuring van uw zonnepanelen moet u de PV-installatie aanmelden bij de VREG en bij uw netbeheerder.
Elke eigenaar van zonnepanelen krijgt toegang tot de certificatendatabank van de VREG om de gegevens van zijn installatie te beheren.
Voor een bepaalde hoeveelheid elektriciteit die uw zonnepanelen produceren krijgt u een groenestroomcertificaat. Eigenaars van zonnepanelen ≤ 10kW moeten zelf hun meterstand doorgeven. Voor grotere installaties rapporteert de netbeheerder maandelijks.
Als uw zonnepanelen niet groter zijn dan 10 kW mag u de geproduceerde elektriciteit in mindering brengen van uw afname. In praktijk gebeurt dit door de plaatsing van een zogenaamde terugdraaiende teller.
Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700