Zonneboiler

Om water te verwarmen in een zonneboiler worden zonnecollectoren gebruikt, een andere techniek dan zonnepanelen. Surf naar www.energiesparen.be voor meer informatie over deze vorm van zonne-energie.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700