Wat is het prosumententarief?

Het prosumtentarief is het tarief dat sinds 1 juli 2015 wordt aangerekend aan consumenten met een decentrale productie-installatie ≤ 10 kW (zonnepanelen, WKK-installaties, windmolens) én een terugdraaiende teller voor het gebruik van het distributienet. Het is fout om het prosumententarief als belasting te bestempelen.

De prosumenten* droegen vroeger niet bij aan het gebruik van het elektriciteitsdistributienet van de netbeheerder (behalve in het geval van netto stroomafname), terwijl ze het net wel in twee richtingen gebruiken (afname en injectie). De netkosten werden vooral gedragen door netgebruikers zonder een decentrale productie-installatie. Deze ongelijkheid wordt via het prosumententarief rechtgetrokken zodat de netkosten verdeeld worden over iedereen die van het elektriciteitsdistributienet gebruik maakt.

* Prosumenten zijn consumenten die zelf (een deel van) hun energie opwekken. 

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700