Warmte-krachtkoppeling

Globaal beeld voor Vlaanderen van het aantal uitgereikte WKK-certificaten en de handel in WKK-certificaten. Ook vindt u hier cijfers met betrekking tot de uitreiking van en handel in garanties van oorsprong voor elektriciteitsproductie uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling. Deze cijfers worden elke maand geactualiseerd.


Handel in warmte-krachtcertificaten

  • Aantal bilateraal verhandelde warmte-krachtcertificaten en gemiddelde maandprijs (Excel, Infografiek)
  • Aantal warmte-krachtcertificaten verkocht aan de netbeheerders aan de wettelijke minimumprijs  (Excel, Infografiek)
  • Handel in WKK garanties van oorsprong (Word) (PDF)

 

Productie van warmte-krachtkoppeling in Vlaanderen

Aantal uitgereikte warmte-krachtcertificaten per maand (Excel)

 

Geïnstalleerde productiecapaciteit van warmte-krachtkoppeling in Vlaanderen

Deze cijfers zijn altijd momentopnames en moeten de nodige omzichtigheid bekeken worden. Deze cijfers tonen het aantal installaties waarvan de aanvraag is goedgekeurd. Zij houden geen rekening met geplande investeringen en met lopende aanvragen. Er is een groot tijdverschil tussen investeringsbeslissingen, indienstnames en de aanvragen voor groene stroom en warmte-krachtcertificaten.

Aantal installaties en geïnstalleerd vermogen met WKC in Vlaanderen (Word) (PDF)
Lijst installaties waaraan warmte-krachtcertificaten en/of WKK GO's worden toegekend (Word) (PDF)

We hebben ook cijfers die een beeld geven van het aantal installaties, het geïnstalleerd vermogen en het aantal uitgereikte WKK-certificaten per gemeente, per provincie en per netgebied. Deze cijfers worden elk halfjaar geactualiseerd.


Geïnstalleerde productiecapaciteit kwalitatieve warmte-krachtkoppeling per gemeente

Aantal installaties en geïnstalleerd vermogen met WKC

datum indienstname tot en met 30/06/2016: (PDF) (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2015: (PDF) (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2014: (PDF) (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2013: (PDF) (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2012: (PDF) (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2011: (PDF)  (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2010: (PDF)  (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2009: (PDF)  (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2008: (PDF)  (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2007: (PDF)  (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2006: (PDF)  (Word)

 

Geïnstalleerde productiecapaciteit kwalitatieve warmte-krachtkoppeling per netgebied

Aantal installaties en geïnstalleerd vermogen met WKC

datum indienstname tot en met 30/06/2016: (PDF) (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2015: (PDF) (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2014: (PDF) (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2013: (PDF) (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2012: (PDF) (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2011: (PDF)  (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2010: (PDF)  (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2009: (PDF)  (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2008: (PDF)  (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2007: (PDF)  (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2006: (PDF)  (Word)

 

Geïnstalleerde productiecapaciteit kwalitatieve warmte-krachtkoppeling per provincie

Aantal installaties en geïnstalleerd vermogen met WKC

datum indienstname tot en met 30/06/2016: (PDF) (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2015: (PDF) (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2014: (PDF) (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2013: (PDF) (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2012: (PDF) (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2011: (PDF)  (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2010: (PDF)  (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2009: (PDF)  (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2008: (PDF)  (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2007: (PDF)  (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2006: (PDF)  (Word)

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700