Waarvoor kan u bij de VREG terecht?

 • Toekenning van steuncertificaten (groene stroom en warmte-krachtkoppeling)
 • Inleveren van steuncertificaten
 • Verkopen van groenestroom (GSC)- en warmte-krachtcertificaten (WKC) en garanties van oorsprong in de databank    
 • Gemiddelde prijzen van de verkochte certificaten en garanties van oorsprong
 • De toegang tot de databank en paswoord geblokkeerd - als men leverancier of handelaar van certificaten is
 • Problemen met de verkoop of inlevering van GSC, WKC en garanties van oorsprong in de databank 

Dit doet de VREG NIET:

 • berekening van de steuncertificaten (voortaan bij het VEA)
 • dossierbehandeling certificaten (voortaan bij het VEA)
 • uitreiken van stedenbouwkundige vergunningen of milieuvergunningen;
 • advies verlenen over de inplanting van installatie;
 • advies verlenen over het ontwerp van uw installatie;
 • toekennen en/of uitreiken van subsidies;
 • uitvoeren van aansluitingen of meterdiensten;
 • uitbetalen van groenestroom- of warmte-krachtcertificaten;
 • vastleggen van de bandingfactor;
 • vastleggen van de onrendabele toppen;
 • uitreiken van certificaten buiten Vlaanderen;
 • uitreiken van groenestroomcertificaten voor windenergie op zee (offshore);
 • het opstellen van wetgeving.

Voor groene stroom in Wallonië of Brussel is de VREG niet bevoegd en verwijzen we u door naar de CWaPE en Brugel. De windmolenparken op zee vallen onder de bevoegdheid van de CREG.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700