Uw rechten als consument

Naast de bescherming bij wanbetaling zoals voorzien in de Vlaamse energiewetgeving beschrijven ook het consumentenakkoord en de gedragscode een aantal rechten van de energieconsument.

In 2004 hebben de leveranciers van elektriciteit en aardgas een akkoord gesloten waarmee ze de consument extra beschermen ten opzichte van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht. Zo willen ze bijvoorbeeld onterechte leverancierswissels vermijden. Het akkoord kwam er na overleg met de verbruikersorganisaties, de regulerende overheden (o.a. VREG) en de toenmalige federale minister voor consumentenzaken.

Het oorspronkelijke akkoord werd ondertekend in 2004. In 2006 en 2013 werden nieuwe versies ondertekend. U vindt hier de meest recente versie. Een aantal nieuwe maatregelen in het akkoord werd van kracht op 1 januari 2014, een aantal - onder meer over domiciliëring en nalatigheidsinteresten - op 1 april 2014.

Akkoord – De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt

Dit akkoord wordt begeleid door een gedragscode voor ‘verkoop buiten de onderneming’ (huis aan huis of op beurzen) en ‘verkoop op afstand’ (via telefoon of internet). Deze afspraken moeten misbruik vermijden en daarbij gaan ze verder dan de geldende wetgeving inzake handelspraktijken.

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand

Nog een vraag over dit onderwerp?

Hebt u een klacht tegen uw leverancier en/of netbeheerder?

Dan moet u uw leverancier en/of netbeheerder hierover schriftelijk (via e-mail of per brief) contacteren. Gaat u niet akkoord met het antwoord? Dan kunt u bij de federale Ombudsdienst voor Energie terecht om uw klacht te behandelen. De voorwaarden voor het indienen van een klacht vindt u op de website van de Ombudsdienst voor Energie.

Ombudsdienst voor Energie
Koning Albert II - Laan 8 bus 6
1000 Brussel
Tel. 02/211.10.60
Fax 02/211.10.69
www.ombudsmanenergie.be

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700