Uw dossier aanmelden

Na de plaatsing van zonnepanelen moet u volgende stappen zetten :

  1. De installatie moet gekeurd worden
  2. De installatie moet aangemeld worden bij de netbeheerder

Keuren en aanmelden bij de netbeheerder is een kwestie van veiligheid! Om het net veilig en betrouwbaar uit te baten moet de netbeheerder weten welke installaties waar op zijn net zijn aangesloten. Meldt u uw zonnepanelen niet aan, dan zal uw netbeheerder bij de eerstvolgende meteropname merken dat er iets niet klopt. Het niet-aanmelden van een PV-installatie kan zelfs leiden tot afsluiting van het elektriciteitsnet.

Vanaf 23 november 2016 wordt de netbeheerder het unieke aanspreekpunt voor alles wat met zonnepanelen te maken heeft en niet meer VREG. Vanaf dan kunnen zonnepaneleneigenaars ook terecht bij Eandis of Infrax met al hun vragen rond de toekenning en uitbetaling van groenestroomcertificaten.

Meer informatie

De AREI-keuring moet worden uitgevoerd vóórdat de zonnepanelen in gebruik genomen worden. AREI staat voor Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties. Met deze keuring wordt onderzocht of het veilig is om de zonnepanelen op te starten.
Installaties met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) kleiner dan of gelijk aan 10 kW mogen na de AREI-keuring worden opgestart en op het net worden aangesloten. Zonnepanelen met een vermogen van meer dan 10 kW mogen niet zomaar op het net worden aangesloten.
Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700