Overzicht meterstanden

Nadat u uw meterstand in de databank ingaf ziet u deze onder ‘Meterstand doorgeven’.

Onderaan vindt u een overzicht van alle meterstanden die u al ingaf. Zolang de status van de meterstand ‘Nieuw’ is, kan u de meterstand nog verwijderen (via het rode kruisje) of aanpassen (via het potlood).

Een meterstand kan verschillende statussen hebben:

 • Nieuw: u gaf uw meterstand vandaag in. De meterstand werd correct bewaard in de databank. Na 1 dag worden op basis van deze meterstand groene¬stroom¬certificaten aangemaakt.
  De meterstand krijgt dan de status ‘Goedgekeurd’ in het overzicht.
 • Niet goedgekeurd, na te kijken: de meterstand is niet realistisch voor uw installatie.
  Mogelijke verklaringen:
  • de datum van indienstname of het vermogen van uw installatie in de databank komt niet (meer) overeen met de werkelijkheid
  • u gaf de meterstand van uw elektriciteitsmeter in en niet die van uw productiemeter
  • de datum van de eerste meterstand is (correct) gelijk aan de datum van de keuring, maar de installatie produceerde al voor de keuring elektriciteit. De waarde van de eerste meterstand moet dan gelijk zijn aan de meterstand op het moment van de keuring (en kan dus niet 0 kWh zijn).

U moet bijkomende informatie bij uw meterstand bezorgen. Dat doet u via ons contactformulier waar u kiest voor de optie "mijn meterstand werd niet goedgekeurd" of per post met een formulier.

Meestal blijkt dat inderdaad foutieve gegevens de afwijkende meterstand hebben veroorzaakt, en kan de meterstand worden goedgekeurd.

Is dat niet het geval dan vragen we aan uw distributienetbeheerder om ter plaatse te komen om samen met u na te gaan wat de oorzaak is van uw afwijkende meterstand. Uw netbeheerder zal u contacteren om een afspraak te maken voor dit bezoek. Dit kan tot drie maanden duren.

Tot de oorzaak van uw afwijkende meterstand werd gevonden kan u geen nieuwe meterstand invoeren en worden geen groenestroomcertificaten aangemaakt. Als blijkt dat alles in orde is, kan u opnieuw meterstanden doorgeven. U verliest geen certificaten.

Als u zich vergiste bij het doorgeven van uw meterstand kan u de meterstand eenmalig verwijderen door te klikken op het rode kruisje. U kan dan meteen een nieuwe meterstand ingeven.

 • Goedgekeurd: Uw meterstand werd goedgekeurd. De bijhorende groenestroomcertificaten zijn automatisch aan de netbeheerder verkocht.

In het overzicht heeft elke meterstand ook een ‘groenfactor’. Deze factor toont hoeveel procent afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen. Voor zonnepanelen is de groenfactor altijd gelijk aan 1: zonnepanelen leveren 100% groene stroom op.

De meterstand wordt vermenigvuldigd met de groenfactor. Een meterstand met groenfactor 0 komt dus niet in aanmerking voor groenestroomcertificaten. De eerste meterstand heeft altijd groenfactor 0. Meestal is de waarde van de beginmeterstand ook gelijk aan 0 kWh. Dat geldt niet bij een tweedehands productiemeter, als uw aanvraag te laat werd ingediend of als u uw installatie al voor de AREI-keuring hebt opgestart.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700