Overleg slimme meters en slimme netten

Doelstelling

We willen de Vlaamse minister van energie en de Vlaamse regering adviseren over een mogelijke invoering van slimme meters en over de ombouw van het bestaande net naar een “slim” net.

We beslisten daarom in 2010 om voor alle belanghebbenden een beleidsplatform op te starten. Dit is hét discussieforum bij uitstek om kennis over dit onderwerp op te bouwen en te delen. Het is een uitgelezen kanaal om alle initiatieven in Vlaanderen op te volgen en om te debatteren over de voor- en nadelen en alle mogelijke aspecten van een eventuele invoering van slimme meters.

Vergaderingen Beleidsplatform slimme netten 2016

Maandag 1 februari 2016

Agenda:

•    Stand van zaken advies flexibiliteit (VREG)
•    Proefproject met slimme windmolens (Eandis)
•    Stand van zaken herziening model aansluitingscontract van de distributienetbeheerders (VREG)
•    Herziening Technische Reglementen Distributie: aanpak, timing en consultatie nieuwe structuur (VREG)

Presentatie VREG
Presentatie Eandis
Presentatie VREG (2)

Vergaderingen Beleidsplatform slimme netten 2015

Maandag 21 september 2015

Agenda:

•    Stand van zaken privacy slimme meters (VREG)
•    Voorstellen voor beleidsadvies rond flexibiliteit (VREG)
•    Stand van zaken stappenplan (VREG)
•    Varia (VREG)

Verslag
Presentatie VREG

Feedback over de voorstellen voor het beleidsadvies kunnen gegeven worden tot 16/10/2015 per e-mail naar het adres vermeld in de presentatie.

Maandag 4 mei 2015

Agenda:

 • Presentatie VREG, Advies van de VREG voor de uitrol van slimme meters in Vlaanderen
 • Presentatie VREG - Samenlevingsopbouw, Uitbreiding van het proefproject slimme meter met budgetmeter functionaliteit
 • Presentatie VREG, Stappenplan - Nieuwe regelgeving voor flexibele toegang tot elektriciteitsnetten

Verslag Beleidsplatform 4 mei 2015
Presentatie netbeheerders smart prepayement
Presentatie Inbreng Samenleveringsopbouw Antwerpen provincie vzw
Presentatie VREG

Maandag 26 januari 2015

Agenda:

 • Presentatie VREG: opmaak stappenplan rond aanpassing Vlaamse regelgeving en regulering met als doel de verankering van nieuwe marktprocessen en marktrollen
 • Presentatie Eandis/Infrax, stand van zaken projecten slimme meters:
  • Ervaringen uit proefprojecten
  • Studie energiebesparing
  • Proeven met budgetmeterfunctionaliteit
  • Overleg DNB’s/leveranciers marktprocessen slimme meters
  • Privacy assessment
  • Companion standaard
 • Presentatie VREG, stand van zaken slimme meters en impact op regelgeving.
 • Presentatie VREG, stand van zaken flexibele toegang tot distributienetten en plaatselijke vervoernetten
 • Discussie en vervolgstappen

Presentatie VREG
Presentatie Eandis/Infrax
Verslag

Vergaderingen Beleidsplatform slimme netten 2014

Maandag 30 juni 2014

Agenda:

 • Wat zijn de verschillende visies i.v.m. flexibiliteit?
 • Hoe kunnen we deze visies bijeenbrengen en hier een decretale basis voor ontwikkelen?
 • Welke aanpassingen zijn nodig aan het technisch reglement?

Verslag
Presentatie VREG
Presentatie netbeheerders
Presentatie FEBEG
Presentatie ODE
Presentatie aggregatoren

Maandag 17 maart

Agenda:

 • eindrapport Infrax - Eandis piloot slimme meters
 • actualisatie KBA slimme meters: toelichting stand van zaken

Locatie: “Royal Building”, Koningsstraat 55, 1000 Brussel van 14u00 tot 17u00 (zaal op de 5de verdieping).

Presentatie Infrax/Eandis
Presentatie beleidplatform
Verslag

 

Vergaderingen Beleidsplatform slimme netten 2013

16/12/2013


30/09/2013

24/06/2013

18/03/2013

 

Archief werkgroepvergaderingen

 

Deelnemerslijst


Deelnemen aan het Beleidsplatform slimme netten
Bent u binnen de energiesector bezig met slimme meters en netten en wenst u deel te nemen aan het beleidsplatform slimme netten, stuur een e-mail naar info@vreg.be
Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700