Wijziging transmissienettarieven vanaf 1 maart 2015

donderdag, 19 februari, 2015

De tarieflijst transmissienettarieven 2015 wordt aangepast en zal vanaf 1 maart 2015 worden toegepast door de distributienetbeheerders.

In het kader van zijn tariefbevoegdheid heeft de VREG op 18 december 2014 de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas voor Vlaanderen goedgekeurd en dit voor de periode vanaf 1 januari 2015 t.e.m. 31 december 2015.

Voor de federale tarieven voor openbaredienstverplichtingen en voor de heffing federale bijdrage «elektriciteit» op de tarieflijst transmissienettarieven 2015 wordt er een bijzonder aanpassingsmoment voorzien. Daarom zal met ingang van 1 maart 2015 de tarieflijst transmissienettarieven 2015 worden gewijzigd en dit voor de volgende tariefcomponenten:

  • Openbare dienstverplichting met betrekking tot de aankoop van groenestroomcertificaten uit de productie door offshore windmolenparken;
  • Openbare dienstverplichting «strategische reserve»;
  • Federale bijdrage «elektriciteit».

Voor de totaliteit van deze tariefcomponenten steeg het federale tarief in 2015 namelijk met 12,6% waardoor de VREG zich aldus genoodzaakt ziet om de distributienetbeheerders toe te laten deze gewijzigde tarieven vanaf 1 maart 2015 door te rekenen aan hun afnemers.

Toch mogen de distributienetbeheerders deze tarieven niet één op één doorrekenen, maar dienen ze zowel een netverliespercentage als een injectiecoëfficiënt in rekening te brengen voor de bepaling van hun door te rekenen tarieven. Deze oefening heeft er voor elke Vlaamse distributienetbeheerder toe geleid dat de injectiecoëfficiënt het netverliespercentage volledig compenseert waardoor de totale elektriciteitsfactuur voor een gezin met een doorsnee verbruik van 3.500 kWh gemiddeld met 0,18% stijgt.

Wil u weten welke impact deze wijziging op u heeft:

Distributienettarieven elektriciteit gezinnen van 01.01.2015 t.e.m. 28.02.2015 (PDF)
Distributienettarieven elektriciteit gezinnen van 01.03.2015 t.e.m. 31.12.2015 (PDF)
Distributienettarieven elektriciteit kleine bedrijven van 01.01.2015 t.e.m. 28.02.2015 (PDF)
Distributienettarieven elektriciteit kleine bedrijven van 01.03.2015 t.e.m. 31.12.2015 (PDF)

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700