Nieuwe transmissienettarieven vanaf 1 maart 2017

donderdag, 16 februari, 2017

We hebben de nieuwe transmissienettarieven voor distributienetgebruikers gepubliceerd. De transmissienettarieven stijgen licht voor gezinnen en kleine bedrijven (zowel op laagspanning als op middenspanning).

Deze lichte stijging is in hoofdzaak een gevolg van de doorrekening van de Elia-tarieven 2017 aan de distributienetbeheerders. De tarieven op het transmissienet worden door de CREG goedgekeurd. We maken van deze update gebruik om overeenkomstig onze tariefmethodologie de historische tarifaire tekorten en overschotten m.b.t. transmissienettarieven af te bouwen.
 
Volgens onze tariefmethodologie hebben we de tarieflijsten op onze website hieraan aangepast.
U vindt de gewijzigde tarieflijsten die ingaan vanaf 1 maart 2017 per distributienetbeheerder op onze website.

Meer info

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700