Minister Tommelein verlengt winterperiode voor elektriciteit en aardgas tot en met 31 maart

woensdag, 1 maart, 2017

Tot en met 31 maart is het niet toegelaten voor distributienetbeheerders om huishoudelijke afnemers af te sluiten van de elektriciteit- en gastoevoer. Normaal gezien loopt de periode af op 1 maart, maar die wordt nu met een maand verlengd. Dit betekent dat het tot en met donderdag 31 maart niet toegelaten is om afnemers af te sluiten.

Gedurende de winter mag de toevoer van elektriciteit en gas niet worden afgesloten van 1 december tot 1 maart, dat is zo bepaald in het Energiebesluit. De distributienetbeheerders mogen klanten in deze periode niet afsluiten van elektriciteit of aardgas, behalve dan in uitzonderlijke gevallen (veiligheid, fraude, leegstand).

Het ministerieel besluit dat deze verlenging doorvoert, wordt eerstdaags gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700