Marktrapport 2016

donderdag, 11 mei, 2017

Record aantal kmo’s én gezinnen veranderde van energieleverancier in 2016, maar dynamiek drukt op de energieleveranciers

Wissels
In 2016 veranderden 674.643 gezinnen en bedrijven van elektriciteitsleverancier en 475.025 van aardgasleverancier, een record. Dat zijn er een stuk meer dan in 2015 (513.525 en 363.509). In 2016 werden de gezinnen opnieuw actiever: 523.024 gezinnen veranderden voor elektriciteit en 391.184 voor aardgas.  De marktdynamiek is hierdoor hoger dan in de vorige recordjaren 2012 en 2013.
In percentages gaat dit om 20,06% van de elektriciteitsklanten in Vlaanderen en 22,64% van de aardgasklanten. Dit zijn de hoogste percentages ooit.
 
Op zich is zo’n grote marktdynamiek goed nieuws. Een geliberaliseerde markt heeft een voldoende hoge wisselactiviteit nodig om de gewenste positieve effecten voor de energieafnemers te realiseren. Hoge wisselpercentages zijn in se beter dan een lage activiteitsgraad. Maar, deze indicator is op zich niet zaligmakend.
Concurrentie drukt op de marges van de energieleveranciers en is dus een manier om bij te dragen aan de doelstelling van scherpe prijzen voor de elektriciteits- en aardgasafnemers. Maar te lage marges houden ook risico’s in: dat innovatie achter blijft, dat nieuwe bedrijven de markt niet meer willen of kunnen betreden, dat de energieleveranciers bloot staan aan risico’s die hun duurzame werking onmogelijk maken. Extreem lage marges in een instabiele markt kunnen zo op termijn tegen de maatschappelijke doelstellingen en de belangen van de energieklanten werken.

Marktaandelen
De recordhoogte van de wisselactiviteit heeft ook een duidelijke impact op de marktaandelen van de energieleveranciers. Hoewel ENGIE Electrabel nog altijd de grootste elektriciteits- en aardgasleverancier is, daalde hun marktaandeel verder ten voordele van andere energieleveranciers. Maar we zien ook overnames (Lampiris – Total en eni – Eneco bijvoorbeeld), wat in het verleden al tot achteruitgang van de concurrentie leidde, en structuurhervormingen (denk aan RWE – Innogy –  Powerhouse – Essent.be).

Energieprijzen
De gewogen gemiddelde prijs van de elektriciteitscontracten was in december 2016 voor alle afnemers hoger dan in december 2015:

gezin met een doorsnee verbruik: €976 tegenover €807
klein bedrijf: € 11.459 tegenover €10.166

De gewogen gemiddelde prijs van de aardgascontracten lag eind 2016 voor alle afnemers lager dan eind 2015:

gezin dat verwarmt met aardgas met een doorsnee verbruik: €1.113 tegenover €1.202
klein bedrijf: €4.297 tegenover €4.578

Besparing
Eind 2016 kon een gezin gemiddeld 297 euro besparen door te kiezen voor het goedkoopste elektriciteits- en aardgascontract (99 euro voor elektriciteit en 198 euro voor aardgas).
Voor een kmo was dit 1.597 euro (756 euro voor elektriciteit en 841 euro voor aardgas).

Persbericht
Marktrapport 2016

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700