Marktmonitor 2017 - Nog altijd nood aan correcte informatie over energiemarkt

dinsdag, 7 november, 2017

Elk jaar voeren we een enquête uit bij 1000 gezinnen met een aantal vragen over hun gedrag en inzichten op de energiemarkt. 

Kiezen gezinnen bewust en waarop baseren ze hun keuze? 

In 2017 gaf 59% van de gezinnen aan dat ze sinds de vrijmaking van elektriciteitsleverancier waren veranderd. Dat is evenveel als in 2016. Deze gezinnen stapten gemiddeld al 2,2 keer over naar een nieuwe leverancier. 

Toch heeft nog altijd 28% van de gezinnen niet het gevoel een bewuste keuze te hebben gemaakt. Deze gezinnen nemen dus niet actief deel aan de energiemarkt. Nog eens 12% van de gezinnen gaf aan het niet (meer) te weten.

De gezinnen die wel bewust kozen, deden dat in 15% van de gevallen via een groepsaankoop. Prijsvergelijkingswebsites (de V-test® (8%), Test-Aankoop (5%) of aanbieders.be (5%)) zijn samen de tweede manier waarop bewust gekozen wordt. Gezinnen gingen ook in op een voorstel van de leverancier (14%) of gingen voort op ervaringen van anderen (7%).

De belangrijkste reden om te kiezen voor een bepaalde energieleverancier is zoals altijd de prijs. 84% van de gezinnen koos hun leverancier omdat hij goedkoper was dan de concurrentie. 

Groene stroom uit België of Vlaanderen?

58% van de gezinnen heeft interesse om stroom te kopen die in België is geproduceerd. 23% heeft geen interesse en 19% wist het (nog) niet. 55% heeft interesse in stroom geproduceerd in Vlaanderen.

Informatie opzoeken en factuur nakijken 

72% van de gezinnen voelt zich voldoende geïnformeerd over de energiemarkt. 19% zocht echter geen informatie over de energiemarkt en heeft ook geen intentie om dat wel te doen. In 2014 was dat maar 9%. Het lijkt dus dat een toenemend aantal gezinnen onverschillig staat ten opzichte van de energiemarkt.

38% van de gezinnen kijkt de factuur grondig na en 35% oppervlakkig. 22% van de gezinnen neemt niet de moeite om zijn factuur te bekijken. Toch  vindt 57% van de gezinnen dat de kosten van elektriciteit en/of aardgas een aanzienlijk deel van de totale gezinskosten uitmaken. De impact op het gezinsbudget lijkt de gezinnen dus  niet aan te zetten om hun energiekosten grondig op te volgen. Het is ook des te opmerkelijker dat zij zich steeds minder informeren.

Persbericht

Marktmonitor 

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700