Kosten-batenanalyse slimme meters

donderdag, 18 mei, 2017

Achtergrond

Op 3 februari 2017 keurde de Vlaamse regering de conceptnota 'Digitale meters: uitrol in Vlaanderen' goed. Op vraag van de Vlaamse regering actualiseerden we de kosten-batenanalyse (KBA) over de uitrol van slimme meters.

We onderzochten voor Vlaanderen als geheel of de positieve effecten groter zijn dan de kosten en we bekijken verschillende spelers (distributienetbeheerders, verbruikers, overheid, milieu en maatschappij, energieleveranciers en producenten). De analyse bekijkt het verschil tussen een nulsituatie (klassieke meters) en een éénsituatie (invoering van slimme meters).

Scenario’s

We bekeken twee scenario’s :

  • Een uitrol zoals beschreven in de conceptnota: een snelle uitrol bij Prosumenten en Budgetmeters, en een meer geleidelijke uitrol op het ritme van nieuwbouw, metervervanging, ingrijpende renovatie en plaatsing op aanvraag bij de overige netgebruikers.
  • Een snellere uitrol, die meer aanleunt bij de voorstellen van de Europese Commissie (het ‘Clean Energy for All Europeans’ pakket).

Resultaten

Globaal gezien zijn de baten voor de maatschappij ruim hoger dan de kosten: + 336 miljoen euro voor een uitrol van slimme meters over 20 jaar.

Kosten en baten worden aan verschillende spelers toegewezen. Omdat bepaalde spelers (de distributienetbeheerders in de eerste plaats) hun netto kosten kunnen doorrekenen, is het belangrijk dat de afnemers ook effectief de baten kunnen genieten. Deze baten of voordelen kunnen in de eerste plaats volgen uit een verandering in verbruiksgedrag: energie besparen en verschuiven in de tijd bijvoorbeeld. We denken ook dat de marktwerking een positieve impuls kan krijgen door de plaatsing van slimme meters, en dat ook deze baten voor een deel naar de afnemers kunnen terugvloeien.

Impact op de distributienettarieven

We berekenden het effect op de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas als gevolg van de verhoogde kost voor de distributienetbeheerders. De basis van de berekening is de huidige tariefstructuur.

Bij een uitrol op 20 jaar is het effect voor een gemiddeld gezin 16,36 €/jaar voor elektriciteit en 11,59 €/jaar voor aardgas.

Deze berekeningen gaan ervan uit dat alle kosten gelijkmatig over alle klanten verdeeld worden. Hierdoor is de impact op de tarieven hoogstwaarschijnlijk overschat. Voor de impact op de globale energiefactuur moet ook rekening gehouden worden met de lagere energiekost door het actief gebruik van de slimme meter door de klant.

In het geval van een snellere uitrol is het effect op de tarieven groter. Naast dit tarifaire effect heeft een versnelde uitrol bij alle klanten op 10 jaar nog een aantal andere nadelen zoals de tijdelijk sterk verhoogde inzet van personeel bij de netbeheerders.

Samengevat

Berekend voor de volledige maatschappij is de uitrol een juiste beleidsbeslissing.

Een belangrijke opmerking is dat de effecten kunnen verschillen van klant tot klant en tussen actieve en minder actieve klanten.

Meer info 

 

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700