Distributienettarieven 2016

maandag, 14 december, 2015

Door de zesde staatshervorming zijn wij sinds 1 juli 2014 bevoegd voor distributienettarieven. Wij keurden voor de tweede keer de distributienettarieven goed.

Wat zijn distributienettarieven?
De distributienettarieven zijn de tarieven die u betaalt voor het vervoer van de energie tot bij u thuis of uw onderneming en voor de geleverde diensten. Zij worden via de factuur van de energieleverancier aan u doorgerekend. De distributienettarieven zijn dus een deel van de energiefactuur.

Vergelijking distributienettarieven 2015-2016
Voor een gezin met een tweevoudige meter en jaarverbruik van 3.500 kWh elektriciteit en een jaarverbruik gas van 23.260 kWh (inclusief BTW) dalen de nettarieven gemiddeld met 8 euro.

Het gaat om een stijging voor elektriciteit van 12 euro en een daling voor aardgas van 20 euro.

In de netgebieden Infrax-West, Inter-energa, Intergem en PBE dalen zowel de distributienettarieven voor elektriciteit als voor aardgas.

Impact op de totale elektriciteitsfactuur van een gezin
Gemiddeld stijgt de elektriciteitsfactuur voor een gezin met een doorsnee verbruik van 3.500 kWh met 14%, van 799 euro naar 911 euro.

  Nov 2015 Jan 2016
Energiekost 375,42 395,59
Distributie 337,81 349,86
Afschaffing gratis kWh   80,63
Transmissie 64,74 64,73
Heffingen 21,15 20,12
Totaal 799,12 910,93

Redenen stijging:

  • Stijging energiekost door quotumverhoging (20 euro)
  • Beperkte stijging distributienettarief (12 euro)
  • Grootste effect/stijging door afschaffing gratis elektriciteit (80 euro)

Op 1 maart 2016 verhoogt de Bijdrage energiefonds voor een gemiddeld gezin van 3 euro/jaar naar 100 euro/jaar (beslissing Vlaamse Regering).

Impact op de totale aardgasfactuur van een gezin
Voor een gezin met een aardgasverbruik van 23.260 kWh daalt de aardgasfactuur met 1,53%, van 1.213 euro naar 1.194 euro.

  Nov 2015 Jan 2016
Energie 779,10 779,10
Aardgasdistributie 345,39 325,43
Vervoer 41,37 42,78
Heffingen 46,66 46,66
Totaal 1.212,52 1.193,98

Redenen daling:

  • Daling distributienettarief (20 euro)
  • Lichte stijging transmissienettarief (nieuw Fluxys-tarief) (1 euro)

Impact op de totale energiefactuur
Voor gezinnen in Vlaanderen die zowel elektriciteit als aardgas verbruiken zal de totale energiefactuur gemiddeld stijgen met 4,64%. Van 2.012 euro naar 2.105 euro.

Tarief voor prosumenten met een terugdraaiende teller
Wordt aangerekend sinds 1 juli 2015, tarief afhankelijk van het vermogen van de omvormer(s)
Voor prosumenten met een terugdraaiende teller met een standaard installatie van 4,2 kW met een netto 0-verbruik zal de gemiddelde jaarfactuur 398 euro bedragen

Meer cijfers (infografieken)

Zie PPT persconferentie

Persbericht

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700