Distributienettarieven 2015

vrijdag, 19 december, 2014

Sinds 1 juli 2014 zijn we bevoegd voor het bepalen van de tariefmethodologie en het nemen van tariefbeslissingen voor Vlaanderen.

Wij kiezen voor inkomstenregulering als methodologie omdat het efficiënte bedrijfsvoering stimuleert. Wij willen tarieven die de kosten van de netbeheerders zo goed mogelijk reflecteren.

We hebben een inkomen opgelegd aan de distributienetbeheerders die op basis hiervan tariefvoorstellen hebben ingediend. Na controle hebben we de tarieven voor
2015 goedgekeurd.

Gemiddeld stijgt de elektriciteitsfactuur voor een gezin met een doorsnee verbruik van 3.500 kWh met 8,4%. Voor een gezin met een aardgasverbruik van 23.260 kWh daalt de
aardgasfactuur met 3,06%. 2 op 3 gezinnen in Vlaanderen verbruiken zowel elektriciteit als aardgas. Voor hen zal de totale energiefactuur gemiddeld stijgen met 0,54%.

Wil u weten hoeveel u in 2015 zal moeten betalen:

Distributienettarieven elektriciteit gezinnen (PDF)
Distributienettarieven aardgas gezinnen (PDF)
Distributienettarieven elektriciteit kleine bedrijven (PDF)
Distributienettarieven aardgas kleine bedrijven (PDF)

Vanaf januari vindt u de nieuwe distributienettarieven in de detailberekening van de elektriciteits- en aardgasprijs in de V-test 

Voor meer informatie over het tarief dat zonnepaneleneigenaars zullen moeten betalen: www.vreg.be/tarief-voor-pv-eigenaars-met-terugdraaiende-teller

Persbericht van 19 december

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700