Consultatie over het deel van de kosten dat de netbeheerder voor zijn rekening neemt wanneer hij zijn aardgasnet moet uitbreiden in het kader van een aansluitingsaanvraag

donderdag, 12 oktober, 2017

De aardgasdistributienetbeheerders zijn niet meer verplicht om hun netten in woongebieden verder uit te bouwen. In plaats daarvan zullen zij het gasnet blijven uitbreiden als er een aanvraag tot aansluiting is.

Korting bij aansluiting met netuitbreiding
Als u een woning of appartementsgebouw wil laten aansluiten op het aardgasnet moet de distributienetbeheerder dus soms zijn aardgasnet uitbreiden of versterken. Hetzelfde kan nodig zijn om een nieuwe verkaveling van gas te voorzien. Het Energiedecreet legt nu op dat de netbeheerder in zo’n geval een gedeelte van de kosten van de nieuwe gastoevoerleiding voor zijn rekening moet nemen. Dat gedeelte hoeft u niet te betalen. De korting wordt uitgedrukt als een vaste lengte in meter, per aansluitbaar gemaakte wooneenheid langs de aanvoerleiding.

Korting van 12,5 m/aansluitbare wooneenheid
Wij houden nu een openbare raadpleging over de hoogte van deze korting, nl. 12,5 meter per aansluitbare wooneenheid. We willen deze korting opnemen in de aansluittarieven vanaf 1 januari 2018.

De waarde van 12,5 is gebaseerd op een rendabiliteitsstudie door Eandis en Infrax. Hun onderzoek bevat allerlei veronderstellingen over de mogelijke toekomstige kosten en opbrengsten en over de mogelijke aansluitscenario’s. Door de onzekerheden in het model overwegen we om de lengte van het rendabel deel regelmatig, bijvoorbeeld elke vier jaar, opnieuw te bepalen.

Uw reactie op de raadpleging
De consultatietermijn loopt van 10 oktober tot en met 12 november 2017.

Graag ontvangen wij uw schriftelijke reacties via het e-mailadres tarieven@vreg.be

Voor meer informatie over het verloop van de consultatie en de inhoud van het consultatiedocument kan u contact opnemen met Marc Michiels op het gratis nummer 1700 (kies 3) of via het e-mailadres tarieven@vreg.be.

Consultatiedocument

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700