Isolatievoorwaarde

Let op! Deze voorwaarde geldt enkel voor installaties geplaatst en gekeurd voor 14 juni 2015. Het gaat om een voorwaarde voor installaties die recht hebben op certificaten.

Als u zonnepanelen plaatst op een residentieel gebouw (dit is elk gebouw dat bestemd is voor individuele of collectieve bewoning) moet u voldoen aan de isolatievoorwaarde. De isolatievoorwaarde is niet van toepassing als u zonnepanelen plaatst op bijvoorbeeld een stal, een bedrijfsgebouw, een alleenstaande garage of een tuinhuis.

Deze voorwaarde houdt in dat de warmteweerstand (Rd) van uw volledige dak en/of zoldervloer ten minste 3 m² K/W moet bedragen. Als uw dak en zoldervloer allebei werden geïsoleerd en boven elkaar liggen in eenzelfde ruimte die niet verwarmd wordt (u gebruikt de zolder enkel als opslagruimte), dan mogen de Rd-waarden opgeteld worden.

U mag ook de rechtopstaande muren van kamers die onder het dak liggen isoleren. Het is echter zinloos uw dak slechts gedeeltelijk te isoleren. Let er dus goed op dat de volledige breedte van het dak, van muur tot muur, voldoende wordt geïsoleerd. Het heeft geen zin enkel afgewerkte kamers te isoleren als alle warmte daarnaast kan ontsnappen. Isoleer daarom ook de zoldervloer of het schuine dak naast de afgewerkte kamers.

Als onvoldoende isolatie aanwezig is, hebt u geen recht op de gegarandeerde minimumsteun van de netbeheerder.

In het aanvraagformulier wordt u gevraagd in eer en geweten te verklaren dat uw dak en/of zoldervloer voldoende geïsoleerd zijn. De VREG of uw netbeheerder kan altijd ter plaatse komen controleren of dat ook echt zo is. Een attest van EPB, een bewijs van ontvangst van een isolatiepremie of een aankoopfactuur van isolatie volstaan om aan te tonen dat u over de juiste isolatie beschikt.

Hebt u geen van deze documenten, dan moet u zelf nagaan of uw dak en zoldervloer voldoende geïsoleerd zijn. Er bestaan geen toestellen die dat kunnen meten. Desnoods moet u een stukje dak- of zolderbekleding verwijderen. Een overzicht van verschillende isolatiematerialen en de minimaal vereiste dikte vindt u op www.energiesparen.be.

Als u geen enkel bewijs kan voorleggen gaat de controleur ervan uit dat er geen isolatie werd geplaatst.

Als uit een controle blijkt dat er geen of onvoldoende isolatie aanwezig is, schorst de netbeheerder de uitbetaling voor uw groenestroomcertificaten. Bovendien kan de VREG de politie of het parket inlichten over valsheid in geschrifte bij uw aanmelding.

Meer weten over de warmteweerstand van verschillende isolatiematerialen?

Welke premies bestaan er voor dakisolatie?

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700