Gesloten distributienetten

Naast het elektriciteitsdistributienet, aardgasdistributienet of plaatselijk vervoernet van elektriciteit bestaan er nog andere netten. Zo zijn er ook gesloten distributienetten en privédistributienetten mogelijk.

Gesloten distributienetten zijn netten voor distributie van elektriciteit of aardgas, binnen een geografisch afgebakende industriële of commerciële locatie, of locatie met gedeelde diensten, en die aan bepaalde criteria voldoen. De beheerder van een dergelijk net heeft iets minder verplichtingen dan de gewone netbeheerder.

Voor de aanleg en het beheer van gesloten distributienetten zijn bijzondere bepalingen opgenomen in het Energiedecreet en in de technische reglementen.

Het beheer van een op 1 juli 2011 bestaand elektriciteits- of aardgasdistributienet, dat gekwalificeerd kan worden als gesloten distributienet, moet gemeld worden aan de VREG, net zoals de aanleg of het beheer van een nieuw, op de eigen site gelegen, gesloten distributienet. Hiertoe heeft de VREG een model van meldingsformulier opgesteld.

Voor de aanleg en het beheer van een gesloten distributienet dat buiten de eigen site gelegen is, heeft men de toelating van de VREG nodig. Voor de aanvraag van deze toelating heeft de VREG een model van aanvraagformulier opgesteld.

We namen ondertussen al volgende beslissingen met betrekking tot ontvangen meldingen van beheer van gesloten distributienetten:

2016
BESL-2016-01

2015
BESL-2015-75

2014
BESL-2014-13
BESL-2014-02

2013
BESL-2013-19
BESL-2013-09
BESL-2013-06

2012
BESL-2012-29
BESL-2012-19
BESL-2012-2

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700