Evolutie van de energieprijzen van gezinnen en bedrijven

Infografieken evolutie januari 2015 - mei 2017

Gezin elektriciteit

Gezin aardgas

KMO elektriciteit

KMO aardgas

Hoeveel kost 1 kWh elektriciteit en aardgas?

Eenheidsprijzen (particulieren)
Eenheidsprijzen (bedrijven)

In Vlaanderen heeft

  • 13% van de huishoudelijke elektriciteitsklanten een verbruik dat overeenstemt met het Europese referentieprofiel Da
  • 18% van de huishoudelijke elektriciteitsklanten een verbruik dat overeenstemt met het Europese referentieprofiel Dc
  • slechts 2% van de klanten een verbruik dat overeenstemt met het Europese referentieprofiel De

28% heeft een verbruik van 1.200 kWh (Europees referentieprofiel Db), 17% heeft een verbruik van 3.500 kWh (Europees referentieprofiel Dc1) en 21% heeft een verbruik van 3.600 kWh dag en 3.900 kWh nacht (Europees referentieprofiel Dd)

Hoeveel kan een gezin en kmo besparen?

Tabel: prijsverschil voor een gezin tussen de gemiddelde en goedkoopste elektriciteits- en aardgasleverancier

In oktober 2017 is het prijsverschil voor een gezin tussen de gemiddelde en goedkoopste elektriciteitsleverancier 88,48 euro. Voor gas is het prijsverschil 163,20 euro. Dit betekent mogelijk een totale besparing van 251,68 euro.

Elektriciteit 88,48 euro
Aardgas 163,20 euro

 

Tabel: prijsverschil voor een kmo tussen de gemiddelde en goedkoopste elektriciteits- en aardgasleverancier

In oktober 2017 is het prijsverschil voor een kmo tussen de gemiddelde en goedkoopste elektriciteitsleverancier 721,42 euro. Voor gas is het prijsverschil 497,88 euro. Dit betekent mogelijk een totale besparing van 1219,3 euro.

Elektriciteit 721,42 euro
Aardgas 497,88 euro

Hoe evolueren de energieprijzen van gezinnen en bedrijven in Vlaanderen?

Voor onze prijsmonitoring baseren we ons op de prijsgegevens die de elektriciteits- en aardgasleveranciers maandelijks aan ons rapporteren voor de V-test.

Bij de berekening van de prijsgegevens in onderstaande grafieken wordt geen rekening gehouden met het prosumententarief.

Bij de bepaling van de curve van de gewogen gemiddelde laagste prijs laten we het volgende buiten beschouwing:

  • de sociale maximumprijs
  • het tarief dat de distributienetbeheerders aanrekenen aan de klanten die zij beleveren in het kader van de sociale openbaredienstverplichtingen (d.i. elektriciteitstarief/aardgastarief DNB)
  • de contracten waarvoor 1 of meerdere aandelen moeten worden gekocht
  • de contracten waarop enkel mensen met zonnepanelen kunnen intekenen

Bij de berekening van de gewogen gemiddelde prijs contracten  voor de gezinnen houden we geen rekening met:

  • de sociale maximumprijs
  • het tarief dat de distributienetbeheerders aanrekenen aan de klanten die zij beleveren in het kader van de sociale openbaredienstverplichtingen. 

Voor de bepaling van de prijscurve van de gewogen gemiddelde prijs voor elektriciteit voor gezinnen, dit is de prijs over alle tarieven in de V-test heen, wordt verondersteld dat alle afnemers de niet-verminderde Bijdrage Energiefonds betalen. Om toch de impact van de verminderde Bijdrage Energiefonds weer te geven, tonen we 2 prijscurven elektriciteitstarief DNB sinds maart 2016: elektriciteitscurve gewone meter en elektriciteitscurve actieve budgetmeter of actieve stroombegrenzer.


Gezin - elektriciteit

Grafiek: evolutie elektriciteitsprijzen (gezin)

Gezin - aardgas

Grafiek: evolutie aardgasprijzen (gezin)

Klein bedrijf - elektriciteit

Klein bedrijf - aardgas

Grafiek: evolutie aardgasprijzen (klein bedrijf)

Jaarlijks publiceren we een Marktrapport en Marktmonitor waarin u onder meer de evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijzen van zowel gezinnen als KMO’s terugvindt.

Lees ook Energiemarkt Vlaanderen

 

Nog een vraag over dit onderwerp?

Mail naar info@vreg.be of bel naar het gratis telefoonnummer 1700.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700