Een elektriciteits- en aardgasaansluiting aanvragen

Nieuwbouw

Wil u als gezin of bedrijf een nieuwe aansluiting voor elektriciteit en/of aardgas? Dan moet u een aansluitingsaanvraag indienen bij uw netbeheerder. Als u niet weet wie uw netbeheerder is, kan u dat opzoeken.

Hieronder vindt u de rechtstreekse links naar de websites van Eandis en Infrax voor alle informatie rond een nieuwe aansluiting:

Verbouwen en renoveren

Zie Een aansluiting wijzigen
 

Aansluitingen van grote bedrijven

Grote afnemers in Vlaanderen die rechtstreeks op het hoogspannings- of hogedruknet aangesloten willen worden, richten zich tot Elia voor elektriciteit en Fluxys voor aardgas.

Voor een aansluiting op het distributienet informeert u zich best rechtstreeks bij Eandis of Infrax.

Nog een vraag over dit onderwerp?

Contacteer uw netbeheerder.

Hebt u een klacht tegen uw leverancier en/of netbeheerder?

Dan moet u uw leverancier en/of netbeheerder hierover schriftelijk (via e-mail of per brief) contacteren. Gaat u niet akkoord met het antwoord? Dan kunt u bij de federale Ombudsdienst voor Energie terecht om uw klacht te behandelen. De voorwaarden voor het indienen van een klacht vindt u op de website van de Ombudsdienst voor Energie.

Ombudsdienst voor Energie
Koning Albert II - Laan 8 bus 6
1000 Brussel
Tel. 02/211.10.60
Fax 02/211.10.69
www.ombudsmanenergie.be

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700